Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenBakkegaardsvej

 

Veddum Byskov Bakkegaardsvej 3

Her lå Lille Bakkegaard, som er en af de gamle gårde, der ikke blev udflyttet før 2006.

Foran Lille Bakkegaard har ligget et hus på matr. 29f. I 1911 blev det fjernet og lagt under Lille Bakkegaard.

Hadsund kommune købte gården i 2006 for at rive den ned. Det havde kommunen forpligtet sig ved inddragelse af ejendommen i byzone i forbindelse med lokalplanlægningen.

I 2011 lejede byens borgere arealet af kommunen og plantede en byskov.

Fra 2015 afholdes friluftsgudstjeneste 'I Skovens dybe stille ro.'

1 / 10
Madpakkehus 2023
2 / 10
Skråfoto 2023 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet juli 2023.
3 / 10
Plantning af æbletræ 2017
4 / 10
Byskoven 2016
5 / 10
Skovmesse 2016
6 / 10
Skoven plantes i 2011
7 / 10
Lille Bakkegaard 2002
8 / 10
1972
9 / 10
1946
10 / 10
Kort 1799

I 2023 byggede landsbylauget et madpakkehus med hjælp fra møllepuljen.
Veddum Byskov. Skråfoto 2023 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet juli 2023.
2017 I år er der reformationsfejring, og derfor har menighedsrådene i Visborg og Skelund besluttet, inspireret af Luther, at plante et æbletræ under skovmessen.
August 1016
Søndag d. 21/8 2016. 
Næsten 30 fra Skelund og Veddum mødte op til en usædvanlig dejlig fællesgudstjeneste i Veddum Byskov søndag aften - på trods af regnvejrsvarsel og dansk håndboldmedvirken ved OL.
Fredag den 1. april 2011 plantede vi 1.000 træer og buske af 33 forskellige slags.
2002 Lille Bakkegård Ole Bonde. Henning Otte købte Lille Bakkegaard i 1984 og blev den sidste ejer.
Hos forpagter Arnold Jacobsen Lille Bakkegård 1972 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2029433
Bakkegårdsvej 3 og 9
1946 Bakkegård og Lille Bakkegård.<br> I 1940 bestod familien på Lille Bakkegård af gårdejer Peter Kragh (1909 - 1977),  Else Kragh (1914 - 1995), Poul Kragh (1936), Anelise Kragh (1939), Tjenestekarl Egon Kristian Jensen (1923), Tjenestekarl Orla Søgaard (1925) og pige Greta Buus (1924).<br>
 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300002
Lille Bakkegaard 1799

Ejerne af Lille Bakkegård har været:

-1823 Mette Christensdatter

I 1823 overlod gårdmandsenke Mette Christensdatter gården i et skiftebrev til sin søn Anders Axelsen. I 1801 havde familien bestået af bonde og gårdbeboer Anders Axelsen, Mette, børn og Anders' mor på aftægt.

1823-1866 Anders Axelsen

Anders Axelsen (den yngste) blev gårdejer efter sin far. Han blev gift med Maren Christensdatter. De fik 6 børn.

Mette blev husmor på Tornhøjgård. Axel (1826) døde af kighoste. Axel (1828) blev driftsbestyrer på farens gård i kæret. Christen kaldet Væver blev gårdejer i Hylt. Ane Marie døde af mæslinger og Jens overtog gården her.

1866-1898 Jens Andersen

Jens og Kirstine blev gift i 1866. De havde landbrug på Lille Bakkegaard i 1866 - 1898.

De byggede aftægtshuset på Hovedgaden 6 i 1877.

I 1901 var de partikulier, de havde ingen børn. I 1925 var Kirstine enke og boede hos familien i Tornskær. Arvingerne solgte huset i 1927.

1898-1916 Anders Axelsen

Anders stammede fra Nørholt. Hans første kone Bolette døde i 1901 34 år gammel. I 1903 giftede han sig med sin husholder Johanne. I 1916 gik de på aftægt og købte hovedgaden 45.

1916-1935 Jens Marinus Jensen

I 1916 bestod familien af Jens Marinus og Andrea Marie Jensen med tvillingerne Anna Johanne og Anker.

Anne og tjenestekarl Antonius Nielsen (1907) blev gift i 1935 og flyttede til Hovedgaden 2.

Jens Marinus og Andrea flyttede siden til Trommelholt.

1935- Peter Kragh

Peter fra Nørgaard og Elsa fra Hovedgaden 4 blev gift i 1934 og blev gårdejere på Lille Bakkegaard. De fik børnene Poul og Anelise. De gik på aftægt i det nye hus på Sadelmagervej 3.

1984-2006 Henning Otte

Den sidste gårdejer blev Henning Otte fra 1984 til 2006

Tjenestefolk mv.

 

Kommenter 12.05.2024

Folketælling

1834 1840 1850 1860 1901 1906 1911 1916 1921 1925 1930 1940

Ejere matr. 29a

Realregister Tingbog
 

Bakkegaardsvej