Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenBytur

 

Bystævnet

På Bystævnet lå en gård, der blev udflyttet til Mosebakken.

På fællesarealet har Veddums gamle håndsprøjte haft til huse, ligesom der har ligget et fælles vægthus, hvor kreaturer og grise blev vejet.

Ejendommen med gården blev delt i tre parceller, med et hus på hver (nr. 6-8-10). Desuden blev udstykket to parceller af gadejord mv. (nr. 2-4)

Tre af de 5 huse var små og forfaldne, så de blev fjernet af kommunen i 2011 - 2012.

1 / 3
Matrikelkortet. Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkortet, januar 2013.
2 / 3
Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (28283 1896) Gyldig : 1896 - 1963 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
3 / 3
Bystævnet 2-4-6-8. Lokalhistorisk arkiv B6523

Matrikelkortet. Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkortet, januar 2013.
Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (28283 1896) Gyldig : 1866 - 1896 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
Bystævnet 2-4-6-8. Lokalhistorisk arkiv B6523

Veje

Bakkegyden Bakkegaardsvej Bystævnet Gl. Kærvej Hadsundstien Hyltvej Korupvej Kærvej Ledvogtervej Melkurvevej Midtgyden Mosevej Møgelholtvej Møllerstien Nygade Pejtervej Renden Rønholtvej Sadelmagervej Torsvej Trommelholtvej Vandkæret Veddum Hovedgade Vestgyden Østgyden