Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenBytur

 

Hadsundstien

Det er muligt at cykle næsten hele vejen ad den tidligere Randers-Hadsund-Aalborg-jernbane fra Skelund-Veddum sydpå til Havndal eller nordpå til Aalborg.

Stien ligger i fredelige omgivelser, og biler møder man kun, hvor den krydser en vej. Bakkerne er udjævnet med dæmninger og grave og langt det meste af stien er asfalteret.

I 1984 etablerede Nordjyllands amt cykelsti på den gamle bane fra Veddum til Visborg og i 1988 hele vejen fra Hadsund til Kongerslev.

  • Nu er banen stort set asfalteret hele vejen fra Åmølle til Gistrup.
  • Mellem Åmølle og Havndal er den udlagt til grusbelagt natursti.
  • Fra Gistrup til Aalborg er der separate cykelstier.

Så sammenlagt er der en fortrinlig cykelsti ad banen fra Havndal til Gistrup.

I 1999 – 2000 gik Veddum Landsbylaug og Skelund Landsbyforening sammen om at plante kirsebærtræer langs banestien, på en 3 km strækning mellem Veddum og Skelund.

I 2017 kom der lys på stien mellem Skelund og Veddum.

Sikring af arealer til banestien

Ideen om etablering af en regional cykelsti har eksisteret siden banen blev nedlagt i 1969.

Især Skørping kommune og mange landmænd ønskede ikke at bevare banelegemet. Kommunen ville sælge arealerne til de landmænd, som mange steder allerede havde inddraget banearealet i driften.

Danmarks Naturfredningsforening besluttede derfor at rejse fredningssag for strækningen mellem Lindenborg å og Hadsund.

I 1978 blev der afsagt fredningskendelse, og banearealerne fra Vaarst i Aalborg Kommune til Visborg i Hadsund kommune blev sikret og overdraget til Nordjyllands amtsråd.

Hadsundstien 2017

 


Kommenter 07.01.2021