Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenBytur

 

Kærvej

De flade områder øst for Veddum var havbund i stenalderen. Veddum kær har siden hævet sig til 3 - 4 m. over havniveau.

 

På arealerne i Veddum Kær er der spor af oldtidsagre fra ældre jernalder, se Kulturarvsstyrelsen: Fund og fortidsminder 120409-12 og 120409-13 De kan angiveligt ses på luftfotos.

 

Før år 1900 var området fyldt med vandhuller og dårligt oprensede grøfter. Hele det flade areal omkring Solbjerg Birker og Solbjerg Enge udgjorde tilsammen omkring 20 kvadratkilometer fugtig eng og mose, hvor storken kunne finde sin føde.

 

Omkring 1911 blev Haslevgårde å uddybet og reguleret, så disse store arealer kunne drænes og inddrages til agerjord.

 


 

Kommenter 25.08.2022

Veje

Bakkegyden Bakkegaardsvej Bystævnet Gl. Kærvej Hadsundstien Hyltvej Korupvej Kærvej Ledvogtervej Melkurvevej Midtgyden Mosevej Møgelholtvej Møllerstien Nygade Pejtervej Renden Rønholtvej Sadelmagervej Torsvej Trommelholtvej Vandkæret Veddum Hovedgade Vestgyden Østgyden