Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenBeskrivelse

 

Historie

Området ved Veddum har været beboet helt fra ældre stenalder. Det kan ses af arkæologiske fund.

Stednavnet Veddum, nævnes først som Widum, senere Wed-Heim kan have dækket over "hjemmet i skoven". Bynavnet dateres tilbage til folkevandringstiden i århundrederne før vor tidsregnings begyndelse.

De første skriftlige kilder, hvor Veddum nævnes er fra år 1436.

I 1682 var der 14 gårde i byen. Man må gå ud fra, at landsbyen på daværende tidspunkt havde fået sin firkantede form og indretning og dermed var blevet en forteklyngeby.

Omkring 100 år senere, hvor udskiftningen påbegyndtes, var Veddum blevet en af de største forteklyngebyer med 34 selvejergårde, 32 fæstegårde, 16 boelssteder og en del jordløse huse.

I forlængelse af udskiftningen flyttede mange gårde væk fra byen, og i den følgende periode fortsatte denne udvikling, så der i 1950 kun var 11 – 12 landbrug tilbage inden for bygrænsen. Udflytningen er blevet afsluttet i løbet af de seneste år, hvor Hadsund Kommune opkøbte de sidste landbrug, for at gøre byen til byzone.

 

Kommenter 16.02.2023

Historie

Stenalderen Jernalderen Middelalderen Forteklyngeby Skole Udvandring Storke Kirsebær Bredboller Krig Banens historie Nedrivning 2006- Butikker