Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt Om
Veddum.dk/ Historie
TilbageTil 2012

Til 2014Frem

Det skete i Veddum 2013


 

Januar

En himmerlænding fra Veddum

I "Barn af Himmerland XVII" skriver Søren Bragh Frederiksen om sin barndom i Veddum i 1940-erne. Han voksede op i sognefogedboligen Hyltvej 1.Hyltvej 1

Han husker bl.a en sabotagehandling i 1944. Der lød et brag at den anden verden. Sørens far sprang ud af sengen, og åbnede kammervinduet ud mod gaden. Der kunne de høre et par højt klaprende træsko komme løbende op ad Veddum Hovedgade, og faren udbrød: "Det var sgu Smej Kristian". Braget stammede fra en sprængladning, som Smej Kristian fra "Veddum-gruppen" havde anbragt på "Als-Peters" elmotor/generator. "Als-Peter" var nemlig værnemager, som bl.a. udførte entreprenørarbejde for tyskerne på de to lufthavne i Aalborg.

Sørens mor og far opkøbte frugt og blomster i Veddum og omegn, som de solgte hver onsdag og lørdag på Gammel Torv i Aalborg. Varerne blev trillet ned på Veddum Station aftenen forinden, så de kunne komme med det tidlige morgentog til Aalborg. Det tog 3½ time til de stod klar på stadepladsen.

Læs mere om kjersbærene, mælketuren, Frodes orkester og meget mere i "Barn af Himmerland XVII" der kan købes i Brugsen eller lånes på biblioteket.

13.01.2013 StederKommentertop

Kirsebæralléen renoveres med træer af lokal oprindelse.

Skelund-Veddum landsbykontor har fået tilsagn om 169.125,00 kr. fra Projektstøttekontoret under NaturErhvervstyrelsen til genplantning af den allé, som blev skabt for ca. 15 år siden. Til genplantning produceres træer af de originale Skelund-Veddum kirsebær. Projektet er lavet i samarbejde med Villy Mougaard fra Blomstergården ved Viborg, der udover at rumme en af Danmarks største samlinger af frugttræer og –buske, er specialister i at opformere træer af ældre sorter til bevaring for eftertiden. På Blomstergården er man allerede i gang med at lave de nye træer. Der er klippet podekviste på nogle af de få træer, der er tilbage af den oprindelige Skelund- Veddum kirsebærsort. Podekvistene podes på rødder af fuglekirsebær og til september plantes de første små, nye kirsebærtræer ud.
Ud over at alléen genskabes skal der i samarbejde med bl.a. Lokalhistorisk forening laves et hæfte med historien om kirsebærrene i Skelund og Veddum. Før i tiden leverede området store mængder af kirsebær til fremstilling af kirsebærvin og forskellige andre kirsebærprodukter. Med projektet håber vi at få skabt en ny æra for de gamle kirsebærtraditioner på egnen. Vi håber der kan skaffes tilstrækkeligt med kirsebær til en prøveproduktion af kirsebærvin hos en vinproducent. På sigtåbnes der op for en lokal produktion af kirsebærprodukter med henblik på at fortælle besøgende at de befinder sig i et af de gamle kirsebærområder i Danmark.
Yderligere oplysninger om projektet kan fås hos formanden for Skelund-Veddum Landsbykontor Jess Vibech Laursen på tlf. 4032 5377, Gartner Danny Juul Jensen på tlf. 3030 1176 eller hos projektets praktiske gris Villy Mougaard, Blomstergården ved Viborg på tlf. 8665 1288.

06.01.2013 ByfornyelseKommentertop

Præmiewhist kan fejre 20 års jubilæum i Veddum Sal

Whist i 20 årDet startede så hyggeligt for 20 år siden med en lille præmiewhist klub i Kulturhuset Veddum Sal af 1884, og det lever endnu.

Tirsdag d. 29. januar 2013 kan Præmiewhist i Kulturhuset Veddum Sal af 1884 nemlig fejre deres 20 års jubilæum. Mange mennesker har gennem årene deltaget i denne ugentlige begivenhed – hver tirsdag, fra september til april – nogle aftener med mange spillere, andre med kun få, men hver aften har været en hyggelig sammenkomst i vores hus. Og mange kommer, ikke kun fra byen, men også fra oplandet, både mænd og kvinder.

Og hver aften kan der købes kaffe, the, øl og vand, samt ostemadder eller rullepølsemadder, som Veddum sal står for at lave, vi skal jo hygge om vores brugere. Som mange nok så i TVnords indslag om Veddum by i september 2012, så er det Bent Hvilsom der har tjek på statistikkerne og tallene, Bent Hvilsom har også siddet i stolen til Præmiewhist siden dag ét, for 20 år siden. Vi, i Kulturhuset Veddum Sal af 1884 og Præmiewhist-holdet, fejrer denne dag med gratis kaffe, sild + tilbehør og pålægskagemand til alle deltagere.

Vi takker de mange fantastiske mennesker der har deltaget og hjulpet til i alle årene, og håber at spillet varer ved i mindst 20 år endnu. Vel mødt den 29. januar 2013 kl. 19:00.

Pia Eriksen


24.01.2013 AktiviteterKommentertop

Februar

Villy fra Blomstergården kom forbi, og hentede et læs skud til podning.

02-02-2013 blev startskuddene klippet.

Podeskvistene klippes 02-02-2013Skelund-Veddum landsbykontor har fået tilsagn om 169.125,00 kr. fra Projektstøttekontoret under NaturErhvervstyrelsen til genplantning af den allé, som blev skabt for ca. 15 år siden. Til genplantning produceres træer af de originale Skelund-Veddum kirsebær. Projektet er lavet i samarbejde med Villy Mougaard fra Blomstergården ved Viborg, der udover at rumme en af Danmarks største samlinger af frugttræer og –buske, er specialister i at opformere træer af ældre sorter til bevaring for eftertiden. På Blomstergården er man allerede i gang med at lave de nye træer. Der er klippet podekviste på nogle af de få træer, der er tilbage af den oprindelige Skelund- Veddum kirsebærsort. Podekvistene podes på rødder af fuglekirsebær og til september plantes de første små, nye kirsebærtræer ud.
Ud over at alléen genskabes skal der i samarbejde med bl.a. Lokalhistorisk forening laves et hæfte med historien om kirsebærrene i Skelund og Veddum. Før i tiden leverede området store mængder af kirsebær til fremstilling af kirsebærvin og forskellige andre kirsebærprodukter. Med projektet håber vi at få skabt en ny æra for de gamle kirsebærtraditioner på egnen. Vi håber der kan skaffes tilstrækkeligt med kirsebær til en prøveproduktion af kirsebærvin hos en vinproducent. På sigtåbnes der op for en lokal produktion af kirsebærprodukter med henblik på at fortælle besøgende at de befinder sig i et af de gamle kirsebærområder i Danmark.
Yderligere oplysninger om projektet kan fås hos formanden for Skelund-Veddum Landsbykontor Jess Vibech Laursen på tlf. 4032 5377, Gartner Danny Juul Jensen på tlf. 3030 1176 eller hos projektets praktiske gris Villy Mougaard, Blomstergården ved Viborg på tlf. 8665 1288.

06.01.2013 ByfornyelseKommentertop

April

25 Voksne og børn har fjernet ca. 50 sække affald omkring Veddum

25 børn og voksne samled 50 sække affald langs indfaldsvejene. Læs i Veddum avis.Da Veddum Landsbylaug i samarbejde med Dansk Naturfredningsforening sidste søndag afholde affaldsindsamling, dukkede der 15 voksne og 10 børn op.
De var rundt i Veddum og langs grøfter og vejkanter på alle indfaldsveje til Veddum for at samle affald op, så Veddum kunne være pæn og rengjort til søndagen efter, da der jo skulle afholdes konfirmation i Veddum/Skelund.
Det blev til ca 50 fyldte store affaldssæke samt diverse børnestole og træplader og brædder.
Efter endt rengøring var Landsbylauget vært ved en øl/vand ,samt en” bette en” som tak for indsatsen
Veddum Landsbylaug betragter det som en succes, at så mange troppede op til trods for det beskidte arbejde.
Vi gentager succesen næste år, hvor vi håber at endnu flere vil dukke op, for at hjælpe miljøet og naturen.
Vi vil gerne sige tak , til alle jer som deltog.
På billedet er det sidste hold netop blevet færdig med deres veje. Før de slidte og trætte vender hjem efter dagens strabadser.

29.04.2013 AktiviteterKommentertop

Konfirmation i Skelund Kirke

Søndag den 21. april 2013 kl. 10 konfirmeres 12 unge mennesker i Skelund Kirke:Konfirmation i Skelund Kirke

 1. Jesper Bach Kristensen, Veddum
 2. Jasper Aaskov Mikkelsen, Veddum
 3. Lasse Korsgaard Jensen, Veddum
 4. Sune Gerts, Skelund
 5. Mathilde Juhl Thorup, Skelund
 6. Mathilde Caroline Kjædegaard Eriksen, Veddum
 7. Emma Bertelsen, Skelund
 8. Johanne Katrine Boll Jespersen, Skelund
 9. Claudia Kilime, Skelund
 10. Rikke Maj Andreasen, Veddum
 11. Esther Ritterbusch, Veddum
 12. Maja Kragh Arnskov, Veddum

25.03.2013 AktiviteterKommentertop

Sognepræst Finn Carpentier stoppede efter 35 år

Finn Carpentier, sognepræst i Skelund og Visborg sogne, fylder 65 år søndag 28. april 2013. Samme dag holder han afskedsgudstjeneste i sine kirker efter næsten 35 år i de to sogne. Efter gudstjenesterne indbyder de to menighedsråd til afskedsreception i Veddum Sal.

Den sidste tid har været præget af flytning og afvikling. For et par måneder siden flyttede Finn med sin kone Bente til Marcussens Bro i Hadsund, og Skelund Præstegård har de sidste måneder ikke længere fungeret som bolig, men kun som ”arbejdsplads”.

Sognepræste Mette Tved Hansen De mange år på samme sted har givet Finn Carpentier et stort kendskab til sine sogne. Han har døbt, konfirmeret og viet flere generationer i samme familie, og da han altid har fundet det vigtigt, at samtaler om dåb, vielser eller begravelser har fundet sted i hjemmene, har han fået en stor kontaktflade. Det har været utroligt rige og givende år, som har været præget af alt muligt præstearbejde, men ikke mindst af at møde mennesker i sorg og glæde, og netop det er én af de stærke sider hos Finn Carpentier - at lytte og at samtale også med mennesker på livets kant. Mange har i tidens løb haft stor glæde af disse samtaler. Der har dog også været mange andre opgaver undervejs.

Ny sognepræst er Mette Tved Hansen

14.04.2013 HilsenKommentertop

Juni

Varmeprisen faldt med 25 %

Veddum-Skelund-Visborg-Kraftvarmeværk sænker fra 1. juli varmetarifferne med 25% Det har krævet mange tiltag at komme så langt. Det vil fortalte de op til åbent varmeværk den 21 juni, hvor man bestyrelsen også viste værket frem. Per Husted, der har gjort en stor politisk indsats for barmarksværkerne, fortalte om det politiske.

åbent varmeværk klik for stort billedeåbent varmeværk klik for stort billedeåbent varmeværk klik for stort billedeåbent varmeværk klik for stort billede

Fotos: Danny Juul Jensen 21-06-2013

30.06.2013 ForeningerKommentertop

Juli

Børnehaven fik nyt tag i sommerferien

Børnehaven fik nyt tag i sommerferien

30.07.2013 StjernenKommentertop

August

Fredagsflækken

Hej, her er nogle billeder fra da Veddum sidst var i radioens p4.

MVH. Danny.

Se P4s flæksikon om Aktive Veddum da de var her 30. aug. 2013. Se mere om fredagsflækken her.

Fredagsflækken i VeddumFredagsflækken Hanne Eskildsen med sine brede boller Bredboller

Veddumkirsebær Morten Hald med diplom Birgit Kruse, Hanne Eskildsen og Danny Juul Jensen

08.11.2013 AktiviteterKommentertop

September

Jeg vil være Admiral – men jeg er villig til at starte som ferieafløser!

Godt 60 tilhørere fik mandag aften rørt lattermusklerne i Veddum Sal, mens Hugo Mortensen på ligefrem og selvironisk vis diverterede med muntre anekdoter fra sin opvækst og skoletid i Aalborg og omegn. Han fortalte også malende om sit arbejdsliv ved politiet hvor især arbejdet i PET var noget Hugo mindedes m. glæde som ”så hemmeligt at ingen kunne kontrollere at man ikke lavede en skid…” Og så havde det den store fordel at han ikke skulle sejle nær så meget som da han aftjente værnepligt i marinen, fik konstateret ”bølgeallergi” og dermed måtte skrinlægge sine ambitioner om en hastig og glorværdig karriere til søs.
I kaffepausen gik snakken ivrigt om egne skoleminder, soldatertiden og hvad mon der blev af….
Og således blev det aldeles så dejlig en aften som vi på nogen måde kunnet have håbet fra Landsbylaugets og Veddum Lokalhistoriske Arkivs side.

På VLAbestyrelsens vegne: sekretær Marianne B. Larsen

19.09.2013 AktiviteterKommentertop

De 168 største Skelund-Veddum kirsebær står klar til udplantning på Blomstergården ved Viborg

De 168 største Skelund-Veddum kirsebær står klar til udplantning på Blomstergården ved Viborg

De 168 største Skelund-Veddum kirsebær står klar til udplantning på Blomstergården ved Viborg

06.09.2013 ByfornyelseKommentertop

Byvandring & bredboller

bredbollerVeddum Lokalhistoriske Arkiv indbyder alle interesserede tilByvandring & Fællesspisning Søndag 29. september 2013
Vi mødes ved lokalhistorisk arkiv (v. børnehaven) kl 15:00
Vi har allieret os med Per ”post” Velling & Hanne Jepsen som fortællere.
Vi regner med at spise i Veddum Sal kl. 17:30
Menû: Suppe m. Bredboller pris 50,-kr. ekskl. drikkevarer. Af hensyn til spisning er tilmelding nødvendig senest d. 25/9 kl. 12 til tlf. 61 11 27 89 (Pia E.)
Venlig hilsen
Bestyrelsen
(Spisning aflyses ved mindre end 30 tilmeldte)

19.09.2013 AktiviteterKommentertop

Billeder fra byvandringen

Byvandring 29-09-2013 Byvandring 29-09-2013 Byvandring 29-09-2013 Byvandring 29-09-2013 Byvandring 29-09-2013 Byvandring 29-09-2013 Byvandring 29-09-2013 Byvandring 29-09-2013

Tilbud om borgerhjælp til nye borgere i Skelund/Veddum

SkelundVeddums logoEn velkomstpakke til nye borgere bestående af et års medlemsskab af byens foreninger, billet til foreningsfester og 40 timers nabohjælp er nogle af de spændende idéer arbejdsgruppen for Borgervækst arbejder med.

Arbejdsgruppen for "Borgervækst", der blev nedsat på Veddum Landsbylaugs orienteringsmøde består foreløbig af Peter Muhl, Leo Korsgaard og Pia Thøgersen, og det overordnede mål for gruppens arbejde er, at få unge ressource-stærke familier til at flytte til Skelund og Veddum!

 • Der er lavet arbejdsfordeling, og de første mails er allerede sendt ud.
 • Byernes erhvervsdrivende vil snart få en forespørgsel, om de vil gi' procenter eller lignende i tilfælde af, at nogle køber hus og vil ha' det restaureret, eller hvis vi kan få solgt en af vore mange tomme grunde, og der ønskes nyt hus på grunden.
 • Omegnens ejendomsmæglere er positive
 • Det koster en hoben penge at få sat plakater op på uddannelsesinstitutioner, vi har fået "et slag på tasken" på udgifter til reklamekonsulent + opsætning og trykning af plakater!

  Der vil blive sendt en ansøgning til Landdistriktsrådet om tilskud til opstarten, og der vil blive undersøgt, om der evt. ligger penge fra det tidligere Skelund-Veddum projekt, som vi kan bruge af - vi krydser fingre!

  I løbet af den næste måned forventer vi:

  • At der er lavet interview og taget billeder af et par tilflytterfamilier.
  • At vi har fået lov at bruge byernes fælles-hjemmeside til projektet.
  • At der er holdt møde med bankfolk, så vi har lidt styr på, hvilke muligheder evt. nytilflyttere har for at finansiere deres køb
  • At vi har fået udsendt breve til byernes erhversdrivende/foreninger ang. specielle "tilflytter-tilbud".
Veddums historie

Billeder fra forskellige år