Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsiden

 

Beskrivelse

Veddum er en særdeles aktiv by med mange foreninger og mange frivillige, der gør en stor indsats for fællesskabet.

Byen udgør sammen med Skelund et lokalcenter. De to byer deles om en række faciliteter: Den fælles børnehave er i Veddum, mens idrætshallen er i Skelund.

Veddum er ikke en gennemfartsby, derfor er den ikke kendt af mange uden for lokalområdet.

Der bor 340 mennesker i byen (2020). Befolkningstallet er faldet noget, siden kommunen er begyndt at fjerne de dårligste huse.

Service

Veddum og Skelund deler en række faciliteter:

Den fælles børnehave er i Veddum, mens idrætshallen er i Skelund.

Skole har vi ikke, de fleste benytter folkeskolen i Als eller friskolen i Astrup. Der er skolebus til begge.

I Veddum har vi en dagligvareforretning (Dagli’ Brugsen) med postbutik og apoteksudsalg.

Offentlig transport sker med bus Nordjyllands Trafikselskab, der kører mellem Ø. Hurup, Als, Skelund og Hadsund. I øvrigt kan man benytte flextur.

 

SolvarmeI byen har vi fjernvarme fra sol og flis, som er fælles for Skelund, Veddum og Visborg.

HEF har lagt bredbånd i byen.

Afstande

Til stranden og Ø. Hurup er der kun 8 km. Så en aftentur med en dukkert og en is er absolut en mulighed.

Selv om der er rigtig mange turister i Ø. Hurup, ser vi ikke mange i Veddum. De der kommer, kommer mest for at cykle.

Der er en perfekt cykelsti gennem Veddum på den nedlagte jernbane mellem Hadsund og Aalborg. Her er der kun et par kilometer ud til skoven, men kan også tage en længere tur til f.eks. Kongerslev eller Lille Vildmose.

Hvis man er uheldig og skal på skadestue eller sygehus må man til Hobro eller Aalborg. Turen til Hobro tager ¾ time i bil eller 1 ¼ time med cykel og bus (via Skelund og bus nr. 58). Til Aalborg sygehus tager det 15. min ekstra. Lægen kan man til gengæld komme til i Skelund.

Videregående skolegang (efter folkeskolen) foregår ligeledes i Hobro eller Aalborg.

MajbØgForeningsliv

Veddum er kendetegnet af et meget aktivt foreningsliv, her er idrætsforening, motionsklub, amatørteater, lokalhistorie med mere.

For de arbejdsfri er der fællesspisning.

Desuden kan man opleve en række traditionelle aktiviteter som majbøg, ringridning, høstfest, juletræ og fastelavn for børn, sportsuge og meget mere.

I Veddum sal er der flæskespil hver torsdag, præmiewhist foruden årstidens fester, loppemarked mv.

Samtlige foreninger og kontaktpersoner fremgår af foreninger og aktiviteterne fremgår af kalender.

Er man selv lidt udadvendt bliver man taget godt imod i byens foreninger, der er altid brug for et ekstra par hænder.

Mariagerfjord kommune ønsker ikke at være til stede i småbyer, så vi har ingen offentlige bygninger. Men det er også en positiv udfordring at skulle gøre tingene selv. Børnehaven er bestemt ikke blevet ringere af at blive vores egen.

Veddum landsbylaug prøver at koordinere de mange fælles aktiviteter for byen, som flagallé, hjemmeside, aktivitetskalender, overnatningsplads, byforskønnelse, bosætning, plante træer, og give mod- og medspil til den kommunale planlægning.

Erhverv

Veddum er landbrugsområde og landbrug er da også det dominerende erhverv. I Veddum by er den største arbejdsplads et vaskeri. Desuden findes der en række håndværksmestre (se erhverv).

Vindmøller

I Melkurven står 9 vindmøller og 26 hektar solceller. Vindmøllerne har en totalhøjde på 150 meter, en navhøjde på 95 meter og en rotordiameter på 140 meter.

Vindmøller i Melkurven

Byens huse

En ¼ af husene er fra før år 1900. En del af de gamle huse er tidligere stuehuse, fra landbrug, som blev flyttet ud af byen. Knap halvdelen af husene er bygget i stationsbyperioden fra 1900 til 1950. Resten af husene er nyere.

Den gamle skole anvendes til børnehave og lokalhistorisk arkiv. Desuden er der klubhus, husflidsskole (som anvendes til motionsklub), salen (forsamlingshus) og kraftvarmeværk.

Gennem de senere år er flere af de gamle huse sat pænt i stand f.eks. er frysehuset blevet en pæn lille bolig.

Kommenter 17.12.2022