Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsiden

 

Henvisninger

Her kan du finde henvisninger til andre hjemmesider, der er relevante for Veddum.

Lokale Nyheder


Veddum på Facebook


Du kan også besøge vores naboer

Veddum på Wikipedia

Kommunen

Vort sogns historie

Vort sogns historieI 1950-erne blev udgivet en serie bøger under titlen "Vort Sogns Historie". De beskrev sognets gårde og husmandssteder i hvert sogn. I bøgerne er der billeder af gårdene og husmandsstederne samt en beskrivelse af det enkelte steds avl og besætning.

Ejerfamiliernes medlemmer (fødested, alder o.l.) samt hvem de havde overtaget stedet efter og hvornår er beskrevet.

Her er f.eks. Villum Buus, Amandus Christensen (Engholmsminde), Chr. Christensen, Søren Chr. Christensen (Dalsted), Nanna Balslev Clausen (Engholmgård), Anker Guldbæk (Birkely), Georg Gülche (Nørholt), Anton Jensen (Odkjær), Morten Larsen (Østerholmgaard, Egon J. Nielsen eller Peter Laustsen (Færgesminde)

Bibliotekets materialer:

http://bibliotek.dk/

Her kan du f.eks. låne en artikel om Storkekolonien i Veddum af Karl O Pedersen.

Barn af HimmerlandFinde erindringer som artiklerne:

  • Livet på Veddum Station 1962 af Benny Velling
  • Mit vikariat i Veddum Skole i tiden 16/1-16/6 1961 af Ib Sørensen
  • Erindringer fra besættelsens første 3 uger : baseret på personlige oplevelser og dagbogsoptegnelser af Arthur Jørgensen
  • Barn af Himmerland XIV; Robert Bonde: Barndomserindringer fra Veddum Vandkjær
  • Barn af Himmerland XVII: Søren Bragh Frederiksen: En himmerlænding fra Veddum. Erindringer fra Sørens barndom i Veddum i 1940-erne.

Låne en CD med Veddum polka af Jytte Hahn, Leo Hahn

eller jubilæumsskrifter for
  • Veddum Brugsforening 1905-2005,
  • V.I.F. Veddum 1929 : 1929-1999,
  • V.I.F. Veddum 1929 : 60 år jubilæumsskrift
  • Veddum Sparekasses 100 års jubilæum,
  • Veddum Sal 1884-1984

Landsbyhistorier.dk

Veddums historie i korte træk er kommet med på landsbyhistorier.dk.Formålet med denne hjemmeside er at skabe et sted hvor Danmarks landsbyhistorier kan blive samlet under et tag. Der er mange der gennem tiderne har hørt eller på en anden måde fået fortalt disse historier. På samme måde er der mange, der ofte siger eller i hvert fald tænker - at det ville være trist om disse historier gik tabt for fremtidige generationer - og det er netop det siden her forsøger at råde bod på. Derudover kan hjemmesiden blive en vigtig brik i slægtsforskernes arbejde med dokumentationen af familier.Har du en historie, fortælling eller et sagn om Veddum eller en anden landsby, så send den til landsbyhistorier, det er et godt projekt.Du skal sende historien via hjemmesiden eller til e-mail: redaktion(#)landsbyhistorier.dk - erstat (#) med @.Det er også muligt at skrive historien på papir. Historien skal i så fald sendes til: Landsbyhistorier, Arresøgårds Sidealle 14, 3200 Helsinge.


 

Henvisninger

Lokale nyheder Facebook Vores naboer Wikipedia Kommunen Bibliotek Landsbyhistorier

Kommenter

 

26.08.2021