Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenPejtervej

 

Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk, Pejtervej 14

Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk Amba har 442 forbrugere i 2020 og leverer 13 mio. kWh varme om året.
70 % af varmen kommer fra Hadsund fjernvarme, 20 % fra solen og kun de sidste 10 % fra naturgasmotorer og naturgaskedlen.

Værket blev bygget i 1995 -96. Det fik en vanskelig start men nu har værket flere forbrugere end nogensinde.

 

1 / 10
Veddum Sal 1994
2 / 10
Første spadestik 1995
3 / 10
Gravemaskine 1995
4 / 10
Rør 1995
5 / 10
Rejsegilde 1995
6 / 10
Indvielse 1996
7 / 10
Motoren startes officielt 1996
8 / 10
Luftfoto 1996
10 / 10
Solvarme 2017

Borgermøde i Veddum Sal 4/10 1994. Foto Ole Loell, Lokalhistorisk arkiv I oktober 1994 var der orienteringsmøder i Veddum, Skelund og Visborg og den 16. januar 1995 blev Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk a.m.b.a stiftet. Forudsætningen for at sætte byggeriet i gang var tilslutning af 70 % af de mulige forbrugere. I august var samlet tilstrækkeligt med tilsagn (71 %).
De første spadestik blev taget 9/8 1995 af børnehavebørnene. Foto Ole Loell, Lokalhistorisk arkiv
Gravearbejdet til ledningsnettet påbegyndes også i august. Foto Ole Loell, Lokalhistorisk arkiv
Gravearbejdet til ledningsnettet påbegyndes også i august. Foto Ole Loell, Lokalhistorisk arkiv
28. oktober 1995 var der rejsegilde og i december kom der varme på kedlen. Motorerne ankom i november og i løbet af de første måneder i 1996 kom de i drift. Foto Ole Loell, Lokalhistorisk arkiv
Ved indvielsen var antallet at tilmeldte steget til 418 (80 % af det mulige antal). Varmeværket fik en vanskelig start, da afgiften på naturgas steg langt mere end forudsat.
Børnehavebørn trykkede på knappen, der startede den første motor 27. april 1996.
1996
Efter en lang og sej politisk indsats åbnede folketinget endelig i 2012 for, at de hårdt ramte barmarksværker kunne få lov et købe varme produceret på biomasse. Vi fik en aftale med Hadsund fjernvarme, som fra 1/1 2013 har suppleret med varme produceret på flis. Samtidig blev indført forblivelsespligt, så eksisterende forbrugere ikke kan melde sig ud. I december 2012 er gravearbejdet med rørledning fra Hadsund til Visborg startet. Danny Juul Jensen fotograferede. I 2014 var varmeprisen faldet med 45 % og der kom medlemstilgang igen.
I 2016 supplerede værket med et solvarmeanlæg. I 2020 har værket flere forbrugere end nogensinde.

Den politiske baggrund

I 90’erne stod det højt på den energipolitiske dagsorden at sikre naturgasprojektets økonomi og udbrede kraftvarmen – også til mindre byer, der ikke havde fået individuel naturgasforsyning.
Selskabsøkonomien var god med den prisudvikling som anvendtes i prognoserne. Desværre holdt prisprognosen ikke. Gasprisen gik op og elprisen gik ned. Den fordel, som varmeforbrugerne havde håbet på, forsvandt, men de skulle fortsat betale et stort bidrag til gasprojektet i form af afgift til staten.
De gasfyrede kraftvarmeværker kom i mange år til at toppe listen over de dyreste fjernvarmeværker.
På den baggrund blev indført brændselsfrihed på en MW til de dyreste fjernvarmeværker.
I dag ser økonomien meget bedre ud for alle de gasfyrede barmarksværker. De fleste har udnyttet muligheden for dispensation og bragt økonomen ind i en positiv spiral, så nye kunder kommer til.

Kilde: https://www.altinget.dk/forsyning/artikel/dansk-fjernvarme-barmarksvaerkerne-har-det-bedre 20. januar 2017

 

Kommenter 28.08.2023