Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenVeddumHovedgade

 

Veddum Hovedgade 58

Tidligere landbrugsejendom, hvor udhusene var opført længe før stuehuset, der opførtes i 1928.

Ejerne har bl.a. været:

I forbindelse med inddragelse af bygningerne i byzone forpligtede Hadsund kommune sig til at overtage ejendommen. De har solgt jorden fra og solgt ejendommen som bolig.

Størsteparten af jorden er tilplantet med juletræer (”Veddum sønderskov”), der nu ejes er Danny Juul Jensen. Maria Gerts og Lars Nielsen har købt boligen i 2016.

1 / 5
Skråfoto 01-05-2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=MDNJGS
2 / 5
Peter Muhl tog billeder og skrev i januar 2017: Lars er bygningsstruktør ved HP byg i Aalborg og Maria er pædagog, - i øjeblikket på barsel med parrets næsten nyfødte dreng. Lars har en søn fra tidligere forhold og på adressen opholder sig også en hund ved navn Bentley. Lars og Maria fortæller, at de trygge opvækstvilkår de selv har haft i Veddum og Skelund, vil de gerne give videre til deres egne. Det har været deres vigtigste overvejelse og har vejet tungt i beslutningsregnskabet.
3 / 5
2002 Foto: Ole Bonde
4 / 5
1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek. 
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1779148
5 / 5
Lokalhistorisk B44

Skråfoto 01-05-2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=MDNJGS
Peter Muhl tog billeder og skrev i januar 2017: Lars er bygningsstruktør ved HP byg i Aalborg og Maria er pædagog, - i øjeblikket på barsel med parrets næsten nyfødte dreng. Lars har en søn fra tidligere forhold og på adressen opholder sig også en hund ved navn Bentley. Lars og Maria fortæller, at de trygge opvækstvilkår de selv har haft i Veddum og Skelund, vil de gerne give videre til deres egne. Det har været deres vigtigste overvejelse og har vejet tungt i beslutningsregnskabet.
2002 Foto: Ole Bonde
1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek. 
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1779148
Lokalhistorisk B44

1919-1926 Thomsen

Johanne Hansen og Anders Thomsen blev gift i Solbjerg 1899. De havde fået sønnen Thomas i 1894 og Anna i 1904.

Johanne døde i 1927 hvorefter Anders blev cykelhandler og gift med Petrea Rasmussen, hovedgaden 52.

Thomas døde af en hjerneblødning i 1943.

Anna blev gift med Sigurd Svendsen og blev husmor på Kærvej 7.

1926 - 1954 Bonde.

Peter og Mine Bonde havde gården i 28 år. De havde tidligere haft Kærsholt og Rønholtvej 46. Børnene Robert og Rikard boede hos dem.

1955-1964 Andersen

Knud og Maren havde huset i 1955, efter Knud døde i 1962 solgte Maren huset i 1964.

 • husmand Knud Laurits Andersen (1900 /1955 - 1964 /1962)
 • Maren Kathrine Andersen (1964)
 •  

  Kommenter 03.07.2023

  Folketælling

  1921 1925 1930 1940

  Ejere matr. 34q 3ak

  Skøde og panteprotokol Tingbog

  Veddum Hovedgade