Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandHyltvej

 

Feldbakgaard Hyltvej 33

Ejendommen har hørt under Visborggård. Fæstegården blev solgt til selveje i 1892.

Stuehuset er opført i 1911. Den oprindelige gård lå i Veddum by.

 • Enke, godsejer på Visborggård Magdalene Kjellerup - 1892
  • Gårdfæster Troels Degn
  • Gårdfæster Lars Jeppesen Westergaard
  • Gårdfæster eller forpagter Simon Mathias Bartolin Jessen ca.1860 - 1892
 • Niels Peter Pedersen 1892 - 1929
 • Niels Christian Bendixen 1929 -
 • Dagny Bendixen - 1974

På ejendommens jord øst for Hyltvej var engang tre gravhøje, de var helt eller delvist sløjfet, da Nationalmuseet var på besøg i 1888. I en fandt de dog en stenkreds og glaserede lerkar fyldt med brændte ben. I en anden blev der fundet en broncekedel fyldt med brændte ben og ukendeligt jern.

1 / 8
2008 Foto: Kenneth Buus fra Nørregårds silo
2 / 8
1989 Ariel/Dansk Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2095852
3 / 8
1972
4 / 8
Hos C. Bendixen 1946 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300005
5 / 8
Lokalhistorisk B6656
6 / 8
Lokalhistorisk B6713
7 / 8
Lokalhistorisk B2201
8 / 8
Matr. 7a og 19a blev solgt samlet. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

2008 Foto: Kenneth Buus fra Nørregårds silo
1989 Ariel/Dansk Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2095852
Hos Fr. Bendixen
1972 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2029143
I 1940 bestod familien af gårdejer Niels Chr. Bendixen (1881), Husmoder Anna Bendixen (1891), Jens Frederik Bendixen (1915), Ellen Margrete Bendixen (1916), Frederik Kristian Bendixen (1919), Vagn Bendixen (1938), Anna Hulda Gudrun Jensen (1924) og Søren Jellesen (1919). Foto: 1946 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300005
Lokalhistorisk 6656
Lokalhistorisk B6713
Ca. 1925 Lokalhistorisk B2201. I 1925 bestod familien af Landmand Niels Peter Pedersen (1862), Husmoder Thorvalda Hedvig Petrea Pedersen (1872), døtrene Lykke Marie Bønsdorff Pedersen (1908) og Gudrun Bønsdorff Pedersen (1911), Husassistent Marie Arntoft (1905) samt medhjælperne Karl Alfred Baymler (1899 - 1975)
og Thorvald Hansen (1908)
Matr. 7a og 19a blev solgt samlet. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

ca. 1860-1892 Jessen

Simon Mathias Bartolin Jessen var ugift gårdfæster i 1960 da han fik en (søn) med tjenestepigen Ane Marie.

Han bliver gift med Jensine Bønsdorff fra Visborg og de får tre piger. De har op til seks tjenestefolk på gården.

Simon blev siden proprietær på Danstrup Bundgård i Gerning sogn. Han blev fundet druknet i Gudenåen 67 år gammel.

1892-1929 Niels Peter Pedersen (Feldbak)

Thora var datter af Simon og Jensine. Hun blev gift i 1891 med Niels Peter Pedersen fra Ræer sogn.

Året efter købte de Feldbakgård til selveje.

Landmand Niels Peter Pedersen (Feldbak) og Thora fik fire børn.

N. P. og Thora flyttede siden til Nygade 1.

Sønnen Jacob blev gårdmand i Vestervig og gift med Olga Rosted Pedersen. De flyttede siden til Glargårdene i Visborg sogn, hvor de fik tre børn. I 1930 havde de en gård i Blenstrup.

1929-1974 Bendixen

I 1940 bestod familien af gårdejer Niels Chr. og Anna Bendixen med børnene Jens Frederik, Ellen, Frederik Bendixen (1919) og Vagn Bendixen (1938).

I 1946 blev Jens Frederik, der nu var gårdejer, gift med Johanne Kragh fra Gadesminde. De er begravet i Øster Hurup.

Tjenestefolk mv.

 

Kommenter 22.07.2024->

Folketællinger

1860 1870 1890 1901 1906 1911 1916 1921 1925 1930 1940

Ejere matr. 19a m.fl.

Realregister Tingbog
 

Hyltvej