Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandTrommelholtvej

 

Trommelholtvej 24 Kæragergård

Landbrug fra 1870. Jorden hørte oprindeligt til en af Visborggårds fæstegårde, der lå, hvor Sadelmagervej 1 nu ligger. Den sidste fæstbonde Andreas Laursen købte ejendommen i 1887 og solgte jorden fra til tre nye gårde: Trommelholvej 24 samt Kærvej 66 og Kærvej 112. Kæragergård har bl.a. tilhørt:

 • Sognefoged Anders Larsen kaldet Bødker 1887 - 1908
 • Enke Else Kirstine Larsen f. Mikkelsen 1908 - 1909
 • Adolf Theodor Baymler 1914 - 1939
 • Kristian Kristensen Bonde 1939 - 1994
 • Henning Bonde 1994 -
1 / 7
Til Skråfoto 1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=TRUXVU
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Skråfoto 1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=TRUXVU
Hos Kristian og Rosa Bonde 1972 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2029232
Hos Kristian og Rosa Bonde 1957 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek. 
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2241099
Hos Kristian og Rosa Bonde 1955
Hos Kristian og Rosa Bonde 1943 Lokalhistorisk B5780
Hos Kristian og Rosa Bonde 1942 Lokalhistorisk B5780
Hos Kristian og Rosa Bonde 1942 Lokalhistorisk B5780

1887-1908 Larsen

Her boede gårdejer og sognefoged Anders og Else Kirstine Larsen. De havde 11 overlevende børn i 1901, to var døde. Fire af børnene udvandrede til USA.

I 1911 var svigersønnen Rasmus Peter Mikkelsen blevet bestyrer på gården. I 1925 var Else, Ane og Rasmus flyttet til Hovedgaden 16.

1914-1939 Baymler

Bødker Adolf Baymler fra Foldby blev i 1898 gift med Johanne Mortensen fra Skelund. I 1914 købte de gården og Adolf blev landpost og landmand. De fik 8 børn.

Datteren Alma fik sønnen Arne og blev gift med faren Valdemar Pedersen kort efter.

Datteren Olga fik datteren Hanne Birgit og blev samme dag gift med barnets far fodermester Børge Larsen, Thrige.

Adolf og Johanne flyttede til Veddum Hovedgade 14, da Rosa og Kristian overtog gården.

Læs mere om familien Baymler.

1939-1994 Bonde

Datteren Rosa og svigersønnen Kristian Bonde overtog gården i 1939. De havde sønnen Peter.

Tjenestefolk mv.

 • 1890: Tjenestetyende Andreas Jørgensen (1865 /1890)
 • 1906: tjenestetyende Laurits Hansen (1885 /1906)
 • 1925: forhenværende landpost pensionær Jens Mortensen (1839 /1925 /1927 /1927)
 •  

  Kommenter 22.07.2024

  Folketælling

  1890 1901 1906 1911 1916 1921 1925 1930 1940

  Ejere matr. 63b, 11a, 17e, 17f, 11i

  Realregister

  Ejere matr. 11a

  Tingbog

  Trommelholtvej