Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandKorupvej

 

Dalstedet eller Dalsgaard Korupvej 15

Her har tidligere ligget et fæstehus under Visborggård, det blev solgt til selveje i 1874.

De nuværede bygninger på Dalsgaard eller Dalstedet i Vorn er fra 1900.

I 1958 var ejendommen på 42 tønder land og normal besætning var 9 køer plus opdræt, 3 heste, 7 søer og 5 svin. /1958/

1 / 5
Skråfoto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet juli 2021. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=569207.24%2C6292330.59
2 / 5
Hos Karen Helene Christensen 1961 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1957901
3 / 5
Hos Karen Helene Christensen 1955 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1882013
4 / 5
Hos Søren Christensen 1946 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300070
5 / 5
Matr. 60 på Byopmåling Veddum. Gyldig : 1879 - 1929. 
Skel Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052) Gyldig : 1866 - 1896. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023. Historiske kort (https://historiskekort.dk/).

Skråfoto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet juli 2021. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=569207.24%2C6292330.59
Hos Karen Helene Christensen 1961 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1957901
Hos Karen Helene Christensen 1955 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1882013
Hos Søren Christensen 1946 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300070
Matr. 60 på Byopmåling Veddum. Gyldig : 1879 - 1929. 
Skel Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052) Gyldig : 1866 - 1896. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023. Historiske kort (https://historiskekort.dk/).

Ejere

Familier

1787-1801 Christen Nicolay (Lai)

På matrikelkortet 1814-1866 står Christen Nicolay rettet til Christen Christensen på matr. 60.

Christen Nicolaisen er født i 1754 og var husmand ved folketællingerne i 1787 og 1801. Han var gift med Grethe Sørens datter og de havde sønnerne Hans og Christen

Grete døde i 1813.

Christen har overtaget fæstet i 1834.

1834-1850 Christen Christensen

Christen Lai overtog fæsteaftalen efter sin far. Han blev gift med Else fra Visborg sogn. De fik fire børn. Jens døde blot 11 år gammel. Christen kom til at efterfølge sin far.

1834-1872 daglejer Hans Christensen (Lai)

Christen Lais søn Hans Christensen Lai bliver daglejer og indsidder i et hus på ejendommen. Han er gift med Else Jensdatter fra Vindblæs sogn. De får seks overlevende børn.

Hans bliver 87 år og dør i 1872, Else bliver 77 år og dør i Astrup 1873.

1860-1874 Christen Christensen

Christen blev den sidst af tre generationer husfæstere på Dalsgård. Han var gift med Kirsten Pedersen fra Solbjerg sogn. De havde otte børn.

1874-1909 Peder Christensen (Brakarl)

Peder Christensen (Brakarl) indgik en købsaftale med godsejer Kjellerup i 1871.

Peter Christensen og Mariane Jensen var blevet gift i 1861. De havde et hus på Veddum Hovedgade 52, som blev solgt.

De gik på aftægt omkring 1902, da sønnen Jens Kristian blev gift og bestyrede gården.

1909-ca.1944 Jens Kristian Kristensen

I 1902 giftede Jens Christian, der nu var gårdbestyrer sig med tjenestepige Marie Kirstine. Marie havde sønnen Søren. Sammen fik de Peter Martinus og Mariane Christine. Jens Christian Christensen døde som aftægtsmand i 1947.

ca.1844-1853 Søren Christian Christensen

I 1936 blev arbejdsmand Søren gift med husassistent Karen Helene Jensen. Hun havde børnene Inger Margrethe Andersen og Rasmus Peter Jensen. Sammen fik de Jens Kristian, Erna Marie, Anna Katrine, Jenny Helene Christensen og Svend Aage. I 1944 er Søren gårdejer.

Tjenestefolk mv.

  • 1860: Forsørges af Fattigvæsenet Niels Christensen (1822 /1870)
  • 1906: Tjenestepige Dorthea Christensen Bach (1887)

 

Kommenter 09.06.2024

Folketælling

1787 1801 1834 1840 1845 1850 1860 1870 1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921 1925 1930 1940 1940

Ejere

Realregister 1 og 60 Realregister 60 og 1 Tingbog 60a

Korupvej