Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandKorupvej

 

Korupvej 10

Korupvej 10 og 14 udgør Mølsiggårde i Vorn.

Korupvej 10 var fæstegård under Visborggård til 1877.

Gården har bl.a. tilhørt:

1 / 4
Skråfoto fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=DZCOCC. Hentet dec.2018.
2 / 4
1958 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2269469
3 / 4
Hos Kristen Jensen Kusk 1949 Lokalhistorisk. Ved folketællingen i 1940 bestod familien af Kristen og Bothilde, 5 børn, 2 medhjælpere og 2 plejepatienter
4 / 4
1946 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300073

Skråfoto fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=DZCOCC. Hentet dec.2018.
Hos Søren og Karen 1958 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2269469
Hos Kristen og Bothilde Kusk 1949 Lokalhistorisk. Ved folketællingen i 1940 bestod familien af Kristen og Bothilde, 5 børn, 2 medhjælpere og 2 plejepatienter
Hos Kristen og Bothilde Kusk 1946 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300073

På matrikelkortet 1814-1866 er Christen Pedersen Mølgaard erstattet med Troels Nielsen som jordbrugere på matr. 18.

1801-1834 Christen Pedersen (Skrædder)

Christen Pedersen var bonde og gårdbeboer i 1801 til 1834. Han var gift med Inger Anders datter. Datteren Dorthe blev gårdmandskone i Veddum, men døde 27 år gammel i 1833.

Inger døde 63 år gammel i 1831. Christen døde som aftægtsmand i 1844 83 år gammel.

1840-1870 Troels Nielsen

I 1833 blev Troels Nielsen gift med Mariane Christensdatter. Hun døde året efter i 1834.

Troels Nielsen var 24 år, gårdfæster og enkemand, da han blev gift med Kirsten Christensen. Han går på aftægt, da gården bliver solgt til selveje. Han dør i 1890 80 år gammel.

1878-1906 Anders Andersen Overgaard

Anders Andersen fra Tornskær blev enkemand i 1871, da hans første hustru Inger Marie døde. De havde to børn på 2 og 0 år.

Anders og Kristiane blev gift i 1871. De fik 8 børn, hvoraf de 7 levede i 1901. Omkring 1878 flyttede de til Vorn.

Familien tilføjede Overgaard til familienavnet i 1905.

Anders og Kristiane købte Hyltvej 11, da de trak sig tilbage. Efter Kristianes død i 1921 flyttede Anders til Solbjerg, hvor han døde af alderdom i 1923.

1906-1917 Anders Peter Andersen Overgaard

Anders var gårdbestyrer, da han blev gift med Maren Jensen i 1906. I 1911 havde de overtaget gården. De fik døtrene Anna, Klita, Inga og Marie.

1920 - 1923 Kold

Mellem 1920 og 1923 blev gården ejet af flere i forening bla. gårdejer Peder Kold i Ravnkilde. I 1921 var hans søn bestyrer.

Bestyrer var Lars Peter Kold (1901 /1921).

1922-1924 Karl Bervald

I 1923 - 1924 tilhørte gården Karl Bervald. Han var gift med Johanne Kristine Kristiansen (1888). De fik en søn Aksel.

Hans forældre Heinrich Peter Vilhelm Berwald og Bodil Marie Berwald f. Rasmussen og søster husbestyrerinde Sofie Wilhelmine Berwald.

  • far Heinrich Peter Vilhelm Berwald (1838 /1923)
  • mor Bodil Marie Berwald f. Rasmussen (1854 /1943 /1943)
  • søster Sofie Wilhelmine Berwald (1894 /1923)
  • gårdejer Karl Berwald ( - 1924)
  • søn Aksel Bervald (1922 /1987)

1924-1951 Kristen Jensen Kusk

Kristen Jensen Kusk overtog gården i 1924. Familien bestod af

1951-1973 Søren Jensen Kusk

I 1951 flyttede Christen og Bothilde til hendes barndomshjem på Veddum Hovedgade 29.

Søren blev gift med Karen Thomsen. I 1940 var de værter i Salen. De overtog gården i 1951 til 1973.

Søren og Karen fik børnene Bente Jensen Kusk.

1973- H.J.Grønkjær

I 1973 blev gården solgt til gårdejer H. J. Grønkjær.

Kulturarv

Ved Møllesig Gårde blev i 1994 fundet og undersøgt 6 kogegruber med keramik fra yngre bronzealder. Se Kulturarvsstyrelsen: Fund og fortidsminder 120409-15

Tjenestefolk mv.

 

Kommenter 13.07.2024

Folketælling

1801 1834 1840 1845 1850 1860 1870 1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921 1925 1930 1940

Ejere matr. 18 18a

Realregister Realregister Tingbog

Korupvej