Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandKorupvej

 

Kærvang Korupvej 41

Ejendommen er udstykket fra matr. 30, gården lå på Nygade 1 i Veddum by. Troels Laustsen solgte ejendommen fra i 1839.

Den nuværende gård er opført år 1900.

1 / 3
1/5 2017 https://skraafoto.dataforsyningen.dk/?orientation=north&center=570673.32%2C6291809.08&item=2017_81_06_2_0014_00095232&year=2017&item-2=2023_81_06_2_0008_00000821&year-2=2023
2 / 3
Lokalhistorisk B1582
3 / 3
Kærvang 1948 1952 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1635103

1/5 2017 https://skraafoto.dataforsyningen.dk
Lokalhistorisk B1582. I 1916 bestod familien af Kristian Mikkelsen 1881 Husfader, Meta Mikkelsen 1882 Husmoder, Erna Marie Mikkelsen 1910 Datter, Hilda Mikkelsen 1911 Datter, Vagner Mikkelsen 1912 søn, Tage Mikkelsen 1915 søn, Karl Hansen Høj 1900 Tyende, Margrethe Christensen 1899 Tyende
Kærvang 1948 1952 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1635103

Ejendommen har bl.a. tilhørt

  • Sælger gårdmand Troels Laustsen - 1839
  • Lars Troelsen 1839 - 1872
  • enke Maren Larsdatter 1872 - 1872
  • Hans Larsen 1872 - 1884
  • enke Maren 1884 - 1884
  • Anders Laursen 1884 - 1913
  • Anders Christian Mikkelsen 1913 - 1927
  • Harald Holm 1927 - 1932
  • Jens Thøgersen 1932 -
  • gårdejer Ejvind Sigfred Jensen 1971 - 1993

1839-1872 Lars Troelsen

Lars Troelsen var søn af Troels Larsen og Maren Hansdatter på Nygade 1. Hans kone Maren Larsen var datter af Lars Jepsen og Inger Nielsdatter på Pejtervej 1. Sønnen Hans overtog gården efter sine forældre. Datteren Inger Marie blev gårdmandskone på Hovedgaden 13.

1872-1884 Hans Larsen

1884-1913 Anders Laursen

Som enke giftede Maren Christensen sig med Anders Laursen fra Tornhøjgård, som dermed fik adkomst til gården.

Da Anders blev enkemand i 1887 og giftede han sig i 1888 med Johanne. De byggede den nye gård i 1900. Omkring 1915 gik de på aftægt i et hus på Hovedgaden 7.

1913-1927 Anders Christian Mikkelsen

Meta Marie blev gift med tjenestekarl Anders Kristian Mikkelsen i 1909.

Datteren og svigersønnen Metha Marie og Anders Kristian Mikkelsen overtog gården i 1913. De flyttede senere til Langhavegaard, Korupvej 34. Familien bestod af:

1927-1932 Harald Holm

I 1930 var familien Holm flyttet ind fra Langhavegaard. De var Harald og Agnethe Holm med børnene Harriet, Ida, Karen, Peter og Vinther.

1932- Jens Thøgersen

I 1940 var det gårdejer Jens og Sofie Thøgersen, der boede her. De fik siden plejebørnene Egon Marinus Kristensen og Kirsten Larsen. Jens og Sofie er begravet i Hadsund.

1971-1993 EjvindSigfredJensen

Ejvind Sigfred Jensen og Hanna Danmark Jensen flyttede her til fra Trommelholtvej 20 i 1971.

Tjenestefolk mv.

 

Kommenter 17.07.2024

Folketælling

1901 1906 1911 1916 1925 1930 1940

Ejere

Realregister matr. 30b, 65b Tingbog matr. 30b

Korupvej