Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandKorupvej

 

Fuhlendorffsminde, Tornskær

I Tornskær har ligget en bolig 'Fuhlendorffsminde' på matr. nr. 26c m.fl. Den blev siden lagt under Korupvej 66 og bygningerne er fjernet.

1 / 2
Fuhlendorffsminde kan findes på Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Målebordsblad 1514, Solbjerg Målt 1880, rettet 1919. Gyldig : 1922 - 1947 Målestok: 1:20000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
2 / 2
Matr. 21n er slået sammen af 21f, 24f, 26c og 25g. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (28283 1896) Gyldig : 1896 - 1963 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

Fuhlendorffsminde kan findes på Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Målebordsblad 1514, Solbjerg Målt 1880, rettet 1919. Gyldig : 1922 - 1947 Målestok: 1:20000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
Matr. 21n er slået sammen af 21f, 24f, 26c og 25g. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (28283 1896) Gyldig : 1896 - 1963 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

Ejerne har været:

1882-1887 Frederik Fuhlendorff

Frederik Fuhlendorff er født i Nørager som søn af en skomager. Johanne er født i Blenstrup sogn. De blev gift i 1872. Han købte matr. 26 c i 1882 og havde grunden i 5 år.

Frederik og Johanne havde haft 3 børn, der alle var døde.

I 1888 udvandrede først Frederik og senere Johanne til Albany, USA. De kom hjem i 1900 med en adoptivsøn og bosatte sig i Astrup.

1887-1926 Jens Christian Christensen

Kristiane Kristensen fra Solbjerg fik et barn i 1879 i Skelund fattighus. Året efter blev hun gift med murer Jens Christian fra Vive. De fik 11 børn, hvor af 8 levede i 1901. Kristiane døde i 1902.

Jens Christian blev gift 2. gang med husbestyrerinde Johanne Marie Jacobsen, som han havde fået et søn med. De fik yderligere seks børn.

Johanne blev enke i 1923, hvorefter hun fik en søn med bestyreren. Hun solgte ejendommen i 1927 og levede til 1965.

1927-1935 Peder Kjeldsen

Peder Kjeldsen var tjenestekarl på Nybrogård, da han blev gift med Larsmine Jakobsen fra Skelund mark. De fik sønnen Gunnar i 1928. I 1935 solgte de ejendommen til gårdejer Carl G. Jørgensen.

Tjenestefolk mv.

  • 1916: logerende, bopæl Haals, enkemand Poul Christian Poulsen (1846 /1916)
  • 1925: bestyrer Jens Peter Magnussen (1891 /1925)

 

Kommenter 23.07.2024

Folketælling

1890 1901 1906 1911 1916 1921 1925 1930

Ejere

Realregister 26c, 25g Tingbog 21n