Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandKorupvej

 

Bakkely Korupvej 62

Christen Hvilsom overtog ejendommen fra sin far i 1907, fik bygget nyt stuehus i 1916 og havde ejendommen til 1946.

Fra 1946 - 1984 tilhørte den Holger Kjeldsen

1 / 3
2007
2 / 3
Korupvej 62
Bakkely 1955 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1882027
3 / 3
Lokalhistorisk B128

2007
Hos Holger og Anna Kjeldsen 1955 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1882027
Lokalhistorisk B128. Mon ikke det er Chresten, Nikoline og Anne

1907 - 1946 Hvilsom

I 1907 overtog Christen Hvilsom fra Korupvej 50 og Ane Sofie Kathrine Christensen gården med sønnen Søren.

Ane døde af hjertelidelse, da hun var 38 år. Christen blev gift med Nikoline Larsen. De fik datteren Anne i 1924. I 1946 flyttede de til Pejtervej 13. På Skelund Kirkegård står en gravsten for Ane (1880-1918), Christen (1881-1953) og Line (1893-1974).

1946 - 1984 Kjeldsen

Anna Hvilsom blev gift med Holger Kjeldsen i 1946. De overtog gården og havde den til 1984, hvor de flyttede til et parcelhus på Torsvej 4.

Tjenestefolk mv.

I 1925 var ansat kontrolassistent Niels Thorhauge Andersen (1896) og tjenestepige Ellen Katrine Nielsen (1909).

 

Kommenter 22.07.2024

Folketælling

1911 1916 1925 1930 1940

Tingbog

matr. 46c

Korupvej