Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenRenden

 

Renden 3

De nuværende hus er fra 1972. Tidligere lå her en gård, udhusene blev fjernet før 1900. Stuehuset blev stående til 1972, det blev kaldt Mirakelhuset.

Gården blev udflyttet til Rønholtvej 17.

1 / 7
Skråfoto 2021 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet oktober 2021. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=571758.47%2C6293039.57
2 / 7
1972
3 / 7
Mirakelhuset 1967
4 / 7
Mirakelhuset ca 1912 Lokalhistorisk:B7552. Karen Bach (født 1858) og Laura Bach (født 1885), tyende  Clara Nitine Jeppesen (1898) og slægtning Johannes Jepsen. I 1915 blev Chresten Bach født (ikke på billedet)
5 / 7
Mirakelhuset matr. 12k og q. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (28290 1963) Gyldig : 1963 - 1972 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
6 / 7
Matr. 12 blev til 12k og 12q. Renden går igennem ejendommen. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052) Gyldig : 1866 - 1896 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
7 / 7
Matr 12. Chresten Madsen Bak og Ole Pedersens enke er streget over. Chresten Andersen Overgaard er sidste tilføjelse. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

Skråfoto 2021 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet oktober 2021. https://skraafoto.dataforsyningen.dk
1972 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2029416
Mirakelhuset 1967
Mirakelhuset ca 1912 Lokalhistorisk:B7552. Karen Bach (født 1858) og Laura Bach (født 1885), tyende Klara Jeppesen og slægtning Johannes Jepsen. I 1915 blev Chresten Bach født (ikke på billedet)
Mirakelhuset matr. 12k og q. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (28290 1963) Gyldig : 1963 - 1972 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
Matr. 12a blev til 12k og 12q. Renden går igennem ejendommen. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052) Gyldig : 1866 - 1896 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
Matr 12. Chresten Madsen Bak og Ole Pedersens enke er streget over. Chresten Andersen Overgaard er sidste tilføjelse. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

Ejerne har bl.a. været

Gårdejere:

Husejer:

  • Laurits Johnsen 1920 - 1922
  • Peter Marinus Nielsen 1922 -
  • Arne Kristensen 1969 - 1988

På matrikelkortet der gjalt fra 1814 til 1866 er fæsterne skrevet. Chresten Madsen Bak og Ole Pedersens enke er streget over. Chresten Andersen Overgaard er den sidst tilføjede.

1801- Ole Pedersens enke

Ole Pedersens enke hed Johanne Bertelsdatter. Hun var madmor i 1787 og gårdbesidder i 1801.

  • bonde og gaardbeboer hosbonde Olle Pedersen (1731 /1787)
  • gaardbesider Husmoder Johanne Bertels Datter (1744 /1787 /1801)
  • barn Peder Ollesen (1781 /1787 /1801)
  • barn Bertel Ollesen (1784 /1787)
  • datter Dorthe Olles Datter (1789 /nedenfor)

1834 Fæstebonde Christen Madsen Bak

Gårdfæster Christen Bak blev gift med Dorthe Olesdatter. Hun døde 1823 efter fødslen af det 4. barn.

Christen gifter sig samme år med Ane Larsdatter fra gården på Bakkegaardsvej 13. De får en søn Peder Christensen (Brakarl) men blive skilt inden 1834, hvor Ane er flyttet hjem til forældrene.

Christen Bak er skoleforstander i 1823-1827.

Sønnen Ole døde 14 år gammel i 1828. Ved folketællingen i 1834 var Christen enkemand med tre piger. Hans svigersøn fungerede som tjenestekarl og den ældste datter som husholder.

Da Christen dør i 1835 overtager svigersønnen Christen Andersen (Overgaard) fæstemålet.

Christen Brakarl bliver siden fæstebonde i Vorn.

1840-1870 Fæstebonde Christen Andersen (Overgaard)

Christen Overgaard fra Visborg Skovhuse blev gift med Christen Bak og Dorte Olesdatters datter Ane i 1833

Christen og Ane fæster gården, til den bliver solgt til selveje. I 1890 er de gået på aftægt. De dør begge i 1894.

Sønnen Niels Peter døde af skarlagensfeber 2 år gammel i 1858.

1877-1915 Christen Christensen Bach

Sønnen Christen Bach køber gården til selveje.

De fik 9 børn, hvoraf 5 var døde i 1901. Familien skifter efternavnet ud til Bach i 1905.

I 1911 er Christen blevet blind og han dør 71 år gammel i 1913. Karen dør 62 år gammel af en nyresygdom i 1920.

1915-1927 Anton Bach

Sønnen Anton overtager gården efter sin far. I 1915 bliver han gift med Laura Jeppesen. Herefter flytter familien til Gadesminde, Rønholtvej 17.

1920-1922 Laurits Johnsen

I 1930 og 1940 boede her 2 familier.

1930 og 1940 Kristensen

1930 Jensen

Jensen havde haft et boelsmandssted i Solbjerg Birker. I 1940 var de flyttet til Trommelholt.

I 1940 var Jensens lejlighed overtaget af

1940 Svendsen

Tjenestefolk mv.

 

Kommenter 22.07.2024

Folketælling

1787 1801 1834 1840 1850 1860 1870 1890 1890 1901 1906 1911 1916 1916 1921 1930 1930 1940 1940

Ejere

Realregister 12 Realregister 12k Tingbog 12k

Renden