Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenVandkæret

 

Vandkæret 9 Elufsborg

Huset er bygget i 1902 af Christen Sauer som købte matr. 25 k og 26d i år 1900. Han solgte dem i 1918.

I 1959 blev naboejendommen matr. 32g lagt under 31k, som er Vandkæret 9.

1 / 4
1/5 2017 https://skraafoto.dataforsyningen.dk/?orientation=north&center=572732.69%2C6292792.44
2 / 4
Vandkæret 9
1948 - 1952 Aalborg Luftfoto ID: AAL_BL14-A1_062_002.tif; http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1642809
3 / 4
1920 Elufsborg Lokalhistorisk Arkiv B543
4 / 4
Lokalhistorisk B1766

1/5 2017 https://skraafoto.dataforsyningen.dk hentet 2017
Vandkæret 9
1948 - 1952 Aalborg Luftfoto ID: AAL_BL14-A1_062_002.tif; http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1642809
Murersvend Arthur Jørgensen og husbestyrerinde Marie Sauer, som boede her i 1916.  Elufsborg Lokalhistorisk Arkiv B543
Lokalhistorisk B1766

1901 - 1916 Sauer

Murer og landbruger Christen Sauer fra Oue og Johanne Sauer f. Pedersen boede her. De havde ti børn samt to plejebørn Peter Martin Arthur Jørgensen og barnebarnet Olga Christine Sauer. I 1901 var 6 af deres børn døde.

Deres ældste søn Frederik kom til gengæld i pleje hos familien i Norup.

Christen Saur var en af initiativtagerne til brugsforeningen i 1905 og formand de første år.

Johanne dør 66 år gammel i 1909.

I 1929 bygger Christen Sauer Eden på Hyltvej 24.

Læs mere om familien Sauer

1925 - 1930 Sørensen

I 1925 - 1930 boede landmand Jens Peter Sørensen her med en husbestyrerinde i 1925 Maren Kirstine Nielsen og i 1930 husbestyrerinde Judithe Sørensen.

 

Kommenter 14.07.2024

Folketælling 31k

1870 1880 1890 1901 1906 1911 1916 1925 1930

Ejere

Realregister 26d Tingbog 31k

Vandkæret