Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenVeddum Hovedgade

 

Veddum Hovedgade 47

Parcellen er udstykket fra matr. 2c Veddum Hovedgade 41. Tårnhuset er opført i 1910 af muremester Arthur Jørgensen, som bolig for to familier.

Tårnet, der er et trappetårn, er bygget for at undgå indvendig trappe til boligen på 1. sal.

Ejerne har bl.a. været:

1 / 3
2019
2 / 3
2007
3 / 3
Lokalhistorisk B3697

2019
2007
Lokalhistorisk B3697. Hvis billedet er fra 1934 kunne det være Arne og Else Asta Madsen samt Ejvind og Anna Søgaard med Julius Ove fra 1932.

1916 Sauer

I 1912 flyttede Alfred Sauer til Veddum fra Hesselholt i Storearden sogn med familien.

Læs mere om familien Sauer her.

1921 Jørgensen

I 1921 boede Maren Jørgensen her med sin datter Andersine Jørgensen (1908)

1930 Axelsen

I 1930 boede i den ene side elektrisk luftledningsmontør Johan og Ane Kirstine Nielsen Axelsen med børnene Erna, Asta, Jens, Gunnar og Elvin.

De flyttede siden til Aalborg, hvor Johan omkom ved en færdselsulykke.

 • Elektrisk Luftledningsmontør Johan Axelsen (1892 /1917 /1930 /1950)
 • Husmoder Anna Kirstine Nielsen Axelsen f. Bartholomæussen (1894 /1917 /1930 /1960)
 • Barn Erna Jensine Agathe Axelsen (1917 /1930)
 • Barn Asta Tomine Axelsen (1919 /1930)
 • Barn Jens Peter Axelsen (1922 /1930)
 • Barn Gunnar Bartolin Axelsen (1927 /1930)
 • Barn Elvin Axelsen (1928 /1930)

1930 Carlsen

I den anden side boede skomager Niels Oluf Carlsen med sin søster husholder Sofie Marie Katrine Carlsen og datteren Rosa Karen Marie Carlsen.

I 1933 gifter Niels Oluf sig med Else Marie Dusine Otte fra Skelund. De får datteren Ida Inger.

 • skomager Niels Oluf Carlsen (1904 /1916 /1930 /1933)
 • søster husholder Sofie Marie Katrine Carlsen (1901 /1915 /1930)
 • datteren Rosa Karen Marie Carlsen (1925 /1930)
 • Else Marie Dusine Carlsen f. Otte (1912 /1933)
 • datteren Ida Inger Carlsen (1935 /1956)

1940 Madsen

I 1940 var det arbejdsmand Arne Madsen og Else Beta Madsen f. Knudsen med datteren Eje Inge Madsen i den ene side. I 1944 fik de datteren Jonna Kirstine Madsen.

1940 Søgaard

I den anden side arbejdsmand Ejvind og Anna Søgaard. De fik børnene Ove, Villy og Aage. I 1944 overtog de Hovedgaden 22.

1945-1951 Gade

Christen og Mariane Gade havde haft landbrug på Porsmosegård i Vorn. Christen døde her i 82 år gammel 1949 og Mariane solgte huset i 1951. Hun hun døde 82 år gammel i 1966 på Terndrup sygehus.

 

Kommenter 12.07.2024

Folketælling

1921 1930 1930 1940 1940

Tingbog

matr. 2g

Veddum Hovedgade