Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenVeddumHovedgade

 

Veddum Hovedgade 41

Bygningen er fra 1910.

Tidligere landbrugsejendom og karetmagerværksted, der fremstillede hjul og andre dele til landbrugsvogne.

Karetmager Karl Christian Andersen havde først Pejtervej 1 siden købte han ejendommen her i 1903.

I 1911-1912 udstykker han 4 byggegrunde på Hovedgaden 43-51.

I 1975 solgte arvingerne ejendommen til Svend Sand.

Værktøjsmager Niels Jørgen Godskesen købte den i 1981.

1 / 3
Åbn billede
2 / 3
3 / 3

2007 Her boede Niels Jørgen Godskesen fra 1981
1958 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1781661
1916 Lokalhistorisk B2722. Overfor ses Flouen, som nu er fyldt op og her er Veddum Hovedgade 48 bygget. Bagved ses tårnhuset Veddum Hovedgade 47

1903 - 1975 Andersen

Karetmager Karl Christian Andersen var flyttet til Veddum i 1892 og giftede sig samme år med Antomine Pedersen fra Skelund.

I 1903 købte de Hovedgaden 41 og indrettede karetmagerværksted. De havde døtrene Magda Johanne og Anna Petrea. Karls far karetmager Jesper Andersen boede hos dem, da han døde i 1920.

Tjenestefolk mv.

  • 1901: karetmagerlærling Marius Christensen (1882 /1901 /1911)
  • 1906: karetmagersvend Frejter Smidt (1883)

 

Kommenter 21.07.2024

Folketælling

1906 1911 1916 1921 1925 1930 1940

Tingbog

matr. 2c

Veddum Hovedgade