Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenVeddum Hovedgade

 

Veddum Hovedgade 43

Parcellen er udstykket i 1913 fra matr. 2c. Hovedgaden 41 af Karetmager Karl Christian Andersen.

Huset er fra 1929 i følge BBR.

I 1925 var det muligvis barber Walther William Schaadt der havde salon her.

Mellem 1936 og 1945 var her både barber og damefrisør.

I 1996 etablerede Ingemann Mikkelsen Veddum El her.

Forretningen er siden udvidet med en butik i Skelund.

Ejerne har bl.a. været:

1 / 2
2007 Veddum Skelund El
2 / 2
Herre og Dame salon 1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek. 
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1781647

2007 Veddum Skelund El
Hos frisør Henry Jensen 1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek. 
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1781647

1913-1919 Digmann

Andreas og Kirstine Digmann var forældre til Jens Digmann, der havde købmandsgården på Hovedgaden 26. De havde købt grunden i 1913 og solgt halvdelen fra i 1915. De fik ikke bygget hus før Andreas døde i 1917.

De boede i Nørre Sundby, hvor de havde haft købmandsforretning.

1925 Schaadt

I 1925 boede barber Walter William Schaadt og Katrine Severine Schaadt her (eller i nærheden). De fik tvillinger i 1926, hvoraf kun den ene overlevede.

Walter kom fra Ribe og Katrine fra Randers.

  • Barber Husfader Walter William Schaadt (1897 /1912 /1925)
  • husmoder Kathrine Severine Schaadt f. Larsen (1899 /1925)
  • søn Bent Schaadt (1926)

1936 - 1945 Pedersen

Mellem 1936 og 1945 var her både barber og damefrisør. Det var barbermester Karl Martin Pedersen og damefrisør Else Katrine Pedersen med datteren Lis Engelgren Pedersen.

  • barbermester Husfader Karl Martin Pedersen (1912 /1940 /1936 - 1945 /1963)
  • damefrisør husmoder Else Cathrine Engelgreen Pedersen f. Kristensen (1913 /1940 /1997)
  • barn Lis Engelgreen Pedersen (1938 /1938 /1940 /1983)

1946-1949 Christen J Kusk

Christen og Bothilde kom fra Korupvej 10, hvor de havde haft landbrug.

Christen døde som folkepensionist i 1959, Botilde døde i 1979.

1956 - 1976 Jensen

Barbermester Henry Jensen og telefonist Elise Kristine Christensen var blevet gift i 1951. Henry købte huset i 1956 og i 1976 solgte Elise det som enke.

Henry er begravet i Skelund.

Tjenestefolk mv.

  • 1940: barbersvend Ejvind Emil Pedersen (1921 /1940)
  • 1940: Husassistent Tove Marie Vestergaard Jensen (1924 /1940)

 

Kommenter 02.07.2024

Folketælling

1925 1940

Ejere matr. 02i

Skøde og panteprotokol

Ejere matr. 02i

Tingbog
 

Veddum Hovedgade