Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenVestgyden

 

Vestgyden 1

Vestgyden 1 er fra 1817. Den var fæstegård under Visborggård til 1858, hvor gårdfæster Troels Christensen købte den til selveje. Troels nåede at blive gift tre gange inden han døde i 1866.

Erik Andersen solgte jorden fra og i 1974 blev landbrugspligten ophævet. Hans kone Agnes havde damefrisørforretning på gården.

1 / 9
Skråfoto 2021 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet juli 2022. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=571520.10276455%2C6293150.58122301
2 / 9
Vestgyden 1 2002
3 / 9
Vestgyden 1 Erik og Villum Andersen
4 / 9
Vestgyden 1
5 / 9
Vestgyden 1 og 3
6 / 9
Vestgyden 1
7 / 9
Vestgyden 1
8 / 9
Børnefest 1936
9 / 9
Børnefest 1936

Skråfoto 2021 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet juli 2022. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=571520.10276455%2C6293150.58122301
2002
Jan, Agnes, Erik og Villum
Lokalhistorisk hos Erik og Agnes Andersen
1 og 3 omkring 1959 Lokalhistorisk B6345.jpg
Lokalhistorisk B 6333. Fra 1924 - 1948 tilhørte gården Helge Duus. Familien bestod af Helge Duus født 1900, Anna Kirstine Jørgine Duus 1902, Grete Duus 1927
Lokalhistorisk B2732 Fra 1924 - 1948 tilhørte gården Helge Duus. Familien bestod af Helge Duus født 1900, Anna Kirstine Jørgine Duus 1902, Grete Duus 1927
Børnefest 1936
Børnefest 1936

Ejere

-1826 Hans Degn

Hans Christensen Degn levede 1757 - 1826. Hans enke var aftægtskone hos Troels Christensen i 1834.

1834-1866 Troels Christensen

På matrikelkortet 1816-1866 er Hans Degn erstattet med Truels Christensen ved matr. 54. Troels Christensen levede fra 1798 til 1866.

Troels blev gift med Dorthe Andersdatter i 1826. Hun døde i barselsseng året efter.

Troels blev gift anden gang med Ane Larsdatter. De fik to børn, der døde samt sønnen Hans Degn Troelsen. Hans 3. kone blev Kirsten Jensen.

Troels blev selvejer i 1858, han døde i 1866. Kirsten passede gården med sin brors hjælp, til han købte den i 1888.

1888-1909 Jens Christian Jensen (Bundgaard)

Jens Bundgaard overtog boelstedet i 1888 efter at have hjulpet sin søster, der blev enke i 1866.

Boelsmand Jens Chr. og Ane Katrine Jensen blev kaldt Bundgaard efter hans far. De boede her til Ane blev enke i 1908.

1909-1924 Jens Peter Sørensen

Jens Peter og Maren Sørensen var flyttet ind i 1911. De kom fra Kærvej 32 i 1924 flyttede de til Bakkegaardsvej 4.

Marens søstersøn Anton var plejebarn, hans mor Ane Kirstine Hansen (1875 /1901) var død ved fødslen i 1901. Han døde 23 gammel af urinsyreforgiftning efter 4 års sygdom.

1909-1924 Helge Duus

Herefter købte Helge Duus den i 1924.

1948- Niels Erik Andersen

Erik var født på Sadelmagervej 10. Han var 20 år og medhjælper på Mølsiggård, da han blev gift med Mary, der var datter på gården. De fik sønnen Villum.

Efter Marys død i 1956 blev Erik gift med damefrisør Agnes Emilie Andersen født Pedersen (1933) i 1959.

Tjenestefolk mv.

 

Kommenter 24.06.2024

Folketælling

1834 1840 1845 1850 1860 1870 1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921 1925 1930 1940

Ejere

Realregister 54a Tingbog 54a

Vestgyden