Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandKærvej

 

Kærvej 38 Boelsgaard

Ejendommen tilhørte Visborggård. I 1899 flyttede mølleren Albert Johan Magnussen fra Lundsminde Mølle i Ø. Hurup her til med familien.

De købte ejendommen af etatsrådsinde M. Kjellerup og afdøde mands fælles bo i 1914.

1 / 4
Skråfoto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet juni 2021. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=573656.55%2C6292998.84
2 / 4
Hos Per Seedorf Sørensen 1989 Ariel / Dansk Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2095841
3 / 4
Hos Claudi Thomsen 1955 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1891491
4 / 4
Hos Jens Bach 1946 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300045

Skråfoto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet juni 2021. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=573656.55%2C6292998.84
Hos Per Seedorf Sørensen 1989 Ariel / Dansk Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2095841
Hos Claudi Thomsen 1955 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1891491
Hos Jens Bach 1946 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300045

1901 - 1930 Magnussen

Familien var flyttet til Møgelholtvej 14 i 1911, men da Johanne blev enke flyttede hun tilbage til Boelsgaard.

Albert og Johanne Marie boede her med 11 overlevende børn og mormor Johanne Andersen f. Madsen og slægtning på alderdomsunderstøttelse Abiel Eline Jensen. Da Albert døde i 1920 drev Johanne gården sammen med børnene.

1930 - 1940 Bak

I 1930 havde gårdejerske Albine Bak overtaget gården efter gårdejerske Johanne Magnussen. I løbet af 1930'erne blev bygget en ny gård.

Familien Bak bestod i 1940 af gårdejerske Albine Bak (født 1881) med børnene bestyrer Holger Bak (1907) og Helga Elisabeth Bak (1912).

Tjenestefolk mv.

  • 1901: tjenestetyende Hjalmar Kristian Engman Petersen (1882)
  • 1906: tjenestetyende Maria Christensen (1881)
  • 1925: tjenestekarl Karl Magnussen (1905) og tjenestepige Gerda Rasmussen (1911)

 

Kommenter 23.07.2024

Folketælling

1901 1906 1925 1930 1940

Tingbog

matr. 50b

Kærvej