Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandKærvej

 

Pilehøj Kærvej 44

Husmandsbrug fra 1901.

Ejerne har bl.a. været:

  • Christen Jensen Bach 1901 - 1930
  • Ejnar Johan Jensen Bach 1930 - 1952
  • Otto Jensen 1952 - 1954
  • Alfred Laursen 1954 - 1959
  • Svend Axel Herman Poulsen 1959 - 1962
  • Alfred Pedersen 1962 - 1966
  • Ane Lise Christensen 1966 - 1988
1 / 3
Skråfoto 1/5 2017 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering hentet i dec. 2018 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=CPFRKM
2 / 3
1954 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2205595
3 / 3
Lokalhistorisk B4845

Skråfoto 1/5 2017 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering hentet i dec. 2018 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=CPFRKM
I 1954 sælger Otto Jensen til Alfred Laursen. 1954 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2205595
Lokalhistorisk B4845. Det kunne være Ejnar og Paula med datteren Margit Rita født 1922 samt Kresten bagved?

1901 - 1930 Jensen (Bach)

Christen Jensen er født på Sadelmagervej 12. I 1888 blev han gift med Bolette Jensen fra Korup.

I 1905 tilføjede de Bach til efternavnet.

Christen og Bolette fik børnene Marie, Jens, Ane og Ejnar. Christen tog sit eget liv i 1935.

Marie fik to børn, men døde selv kort efter den 2. fødsel. Barnet Sine kom i pleje hos Maries svigerinde på Hyltvang.

Ane fik en søn og blev gift med murersvend Laurits Christian Larsen.

1930 - 1952 Ejner Johan Jensen Bach

I 1930 sælger Chr. Jensen Bach ejendommen til sønnen gårdejer Ejner Johan Jensen og Paula Theodora Bach med datteren Margit Rita samt forældrene Kresten og Bolette Jensen Bach på aftægt. Margit blev gift 1943 med landbrugsmedhjælper Robert Anker Andersen fra Voldkærgård.

 

Kommenter 10.07.2024

Folketælling

1901 1911 1916 1930 1940

Ejere matr. 63e

Skøde og panteprotokol Tingbog

Kærvej