Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandKorupvej

 

Sandagergård Korupvej 51

Sandagergård er udflyttet fra matr. 32 i Veddum. Her var teglværk omkring år 1900. Gården har bl.a. tilhørt:

  • gårdejer og teglværksejer Anders Christensen nedenfor 1865 - 1903
  • landbrug husfader Søren Jensen 1902 - 1939
  • gårdejerske enke Rasmine Nielsine Jensen f. Sørensen 1939 - 1947
  • Gårdejer Richard Jensen 1947 - 1980
  • Gårdejer Erik Henning Jensen 1980 -

Stuehuset er opført 1950, de ældste stald i 1904.

Teglhøj på Sandagergårds jord, blev gravet ud i 1888. Bahnsen fra Nationalmuseet skrev: Höj, til Dels bortgravet; deri flere Urner med brændte Ben; i een af dem skal der være fundet en Broncekniv med krumt Blad og firkantet, gjennembrudt Haandtag, i en anden en baandformet Jærnaldersfibula. (Fibula er en broche med nålefæste). Se Kulturarvsstyrelsen: Fund og Fortidsminder 120409-6

1 / 5
1/5 2017 https://skraafoto.dataforsyningen.dk/?orientation=north&center=570979.13%2C6292073.45
2 / 5
Sandagergaard 1946 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300056
3 / 5
1921 Lokalhistorisk B4499
4 / 5
1912 Lokalhistorisk B4501
5 / 5
Ca. 1900 Lokalhistorisk: B4497

1/5 2017 https://skraafoto.dataforsyningen.dk
Sandagergaard 1946 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300056
1921 Lokalhistorisk B4499. I 1921 bestod familien af Søren Jensen født 1867 Husfader, Line Jensen 1865 Husmoder, sønnerne Richard Jensen 1904 og Holger Jensen 1905, Maren Nielsen 1898 Tyende, Konrad Nielsen 1901 Tyende samt Alfred Jørgensen 1900 Tyende
1912 Lokalhistorisk B4501 Richard (8 år) eller Holger (6 år)
Ca. 1900 Lokalhistorisk: B4497. I 1901 bestod familien af Anders Christensen 1839 Husfader, Thomasine Sørensen 1843 Husmoder samt Karen Larsen 1882, Oline Christensen 1883, Carl Jensen 1875 og Anders Peter Pedersen 1881 Tjenestetyende

1839-1865 Christen Andersen

Christen Andersen blev gift med Inger Kirstine Justesen fra Solbjerg sogn. De fik drengene Anders og Just. Anders overtog gården og flyttede den ud til Sandagergaard. Bygningerne på Østgyden blev solgt og jorden lejet ud. Han solgte først matr. 32f i 1894.

1870 - 1902 Christensen

Anders havde både gård og teglværk. Han og Thomasine fik to drenge, som begge døde som unge (18 og 20 år).

Anders Christensen døde i 1902. Hans enke Thomasine købte en parcel på Veddum Hovedgade 4. Hun døde på Vadum Fattiggård i 1918.

1902 - 1947 Jensen

Efter 1902 overtog Søren og Nielsine Jensen fra Bælum gården. De fik drengene Richard og Holger.

Sørens mor enke Marie Hansen boede på aftægt til 1919.

I 1940 boede gårdejerske Nielsine på gården med Richard og Holger.

Holger blev gift i 1944 med Kirstine Margrethe Christine Nielsen i Gunnerup kirke. De fik sønnen Erik Henning Jensen (1945).

Richard overtog gården i 1947 efter sine forældre, han fik bygget nyt stuehus i 1950.

Erik Henning Jensen købte gården i 1980.

Tjenestefolk mv.

 

Kommenter 23.07.2024

Folketælling

1860 1870 1880 1890 1901 1901 1906 1906 1911 1916 1921 1925 1930 1940

Ejere

Realregister 32a m.fl. Tingbog matr. 32a

Korupvej