Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandKorupvej

 

Lillemosegård Korupvej 25

Gårdens navn er på et tidspunkt ændret fra Mosegård til Lillemosegård. Det nuværenden stuehus er fra 1950, men gården lå her også i 1866.

1 / 6
2007
2 / 6
Korupvej 25
Lillemosegård 1955 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1882049
3 / 6
Korupvej 25
Lillemosegård 1948 - 52 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1635130
4 / 6
Lokalhistorisk B1606
5 / 6
Matr. 37a. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). 
Sognekort Skelund sogn Gyldig : 1816 - 1866. Unikt Kortnavn: Skelund sogn sok_06410a 1816 (ca). 
Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
6 / 6
Matr. 37 Søren Chr. Gade, Peder Sørensen. Historiske kort (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

2007
Korupvej 25
Lillemosegård 1955 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1882049
Korupvej 25
Lillemosegård 1948 - 52 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1635130
Lokalhistorisk B1606 Det kunne være Peter Gade med det unge par Peter og Marie Christensen, der overtog gården i 1912.
Matr. 37a. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). 
Sognekort Skelund sogn Gyldig : 1816 - 1866. Unikt Kortnavn: Skelund sogn sok_06410a 1816 (ca). 
Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
Matr. 37 Søren Chr. Gade, Peder Sørensen. Historiske kort (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

Ejere

Gården har bl.a. tilhørt:

Familier

På matrikelkortet fra 1814-1866 står Søren Chr. Gade efterfulgt af Peder Sørensen ved matr. 37a.

1814-1834 Søren Chr. Gade

Søren Gade fra Korupvej 28 blev gift med Maren Pedersdatter fra Langhavegaard.

De fik børnene Peder og Anders. Peder overtog gården. Anders blev husmand på Pejtervej 35.

1840-1866 Peder Sørensen

Peder var gift med Ellen Andersen og de havde sønnen Søren.

Peder døde 33 år gammel i 1848. Som gårdmandsenke giftede Ellen sig igen i 1849.

1849-1883 Jens Christian Andersen

Jens Christian Andersen fra Als fik adkomst til gården ved at gifte sig med gårdmandsenken Ellen Andersen.

De fik børnene Peder Jensen (Gade) og 2*Kirstine. Peder overtager gården efter sin far i 1883. Den første Kirstine bliver kun 15 uger, den anden 12 år.

Ellens søn Søren Pedersen (Gade) købte en husmandssted i Vandkæret.

Ellen dør 1883 og Jens Christian 1897.

1883-1912 Peter Gade

Før 1912 boede landmand Peter Jensen og Ane Larsen her med Peters søster Maren Pedersen på aftægt. I 1905 tog de efternavnet Gade. I 1906 havde de plejedatteren Line fra Nybrogaard. I 1912 flyttede Peter Gade og Ane med Line på aftægt i hus på Hovedgaden 51.

1912-1940 Peder Christensen

I 1912 overtog Peder og Marie Christensen Mosegården i Vorn. De kom fra Bælum Skovhuse med børnene Margrethe, Kristian Gade, Niels Ejner og de fik Helga Agnete Christensen (1915 - 2002). Desuden var Maren Pedersen stadig på aftægt. Aage Knudsen var 2. karl og skoledreng Robert Anker Andersen (1919) var tjenestedreng. I 1940 var Robert flyttet til Voldkærgård.

1940-1990 Frederik Bernhard Andersen

Helga blev gift med Bernhard Andersen. De fik døtrene Inger Magrete, Elly og Tove.

Tjenestefolk mv.

 • 1834: Tjenestepige Ane Pedersdatter (1803 /1834 /1835 /1840 /1845 /1850 /1860 /1870 /1880 /1882)
 • 1840: tjenestefolk Anders Sørensen (1818 /1840 /1845 /1850)
 • 1840: tjenestefolk Ane Kirstine Andersen (1808 /1822 /1834 /1840 /1840)
 • 1840: tjenestefolk Else Marie Jensen (1823 /1840)
 • 1840-1845: Tjenestekarl Anders Sørensen (ovenfor)
 • 1880: Tjenestetyende Dorthe Andersen (1862 /1880)
 • 1890: Tjenestetyende Anton Pedersen (1871 /1890)
 • 1906: tjenestepige Marie Sørensen (1887 /1906)
 • 1906: tjenestekarl Jens Alfred Pedersen (1885 /1906)
 • 1911: tjenestekarl Anton Overgaard (1887 /1890 /1901 /1911 /1974)
 • 1916: Karl Jensen Gerts (1899 /1916)
 • 1916: Christian Nielsen (midlertidigt tilstede)
 • 1916: Maren Christensen (1899 /1916)
 • 1921: tyende Niels Svendsen (1902 /1921)
 • 1930: 2. karl tjenestekarl Aage Knudsen (1914 /1930)
 • 1930: skoledreng tjenestedreng Robert Anker Andersen (1919 /1921 /1925 /1930 /1940 /1943)
 • 1940: medhjælper Aage Gade Lassen (1924 /1940)
 • 1940: medhjælper Svend Holger Nielsen (1927 /1940)

 

Kommenter 22.07.2024

Folketælling

1834 1840 1845 1850 1860 1870 1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921 1925 1930 1940

Ejere

Realregister 37a og 1/3 37b Tingbog 37a

Korupvej