Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandMøgelholtvej

 

Møgelholtvej 5 Rosenfryd Svarlesvad

I 1925 blev husmandsstedet deklareret som pligthus, hvorved Karl Danmark forligter sig og efterfølgende ejere af 10c til at behandle ejendommen i overensstemmelse med lovgivningen om pligthuse.

Ejendommen fik nyt stuehus i 2005. Den har bl.a. været ejet af:

Nær Møgelholtvej 5 har man gjort en fund fra ældre romersk jernalder. Det blev besøgt i 1887-88 af nationalmuseet og fik følgende beskrivelse af Bahnson,K.:

Øst for Byen paa et sidt Sted, der tidligere har været Eng fandtes en Del Skeletter; Antallet kunde ikke nøjagtig angives - og ved dem 12 sorte Lerkar, som indsendtes til Museet (C 2185-99). Skeletterne vare ikke dækkede af nogen Høj, heller ikke fandtes Spor til en Omsætning med Sten.

Se beskrivelsen på kulturarvsstyrelsens oversigt over fund og fortidsminder

1 / 4
Skråfoto fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Skråfoto 2017. Hentet 2018. 
https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=KGJUPR
2 / 4
Hos Agner, Fanny og Else Pedersen 1962 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1997900
3 / 4
Ca. 1956 Rosenfryd Svarlesvad Lokalhistorisk Arkiv B3394
4 / 4
Rosenfryd Svarlesvad Lokalhistorisk Arkiv B4849

Skråfoto fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Skråfoto 2017. Hentet 2018. 
https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=KGJUPR
Hos Agner, Fanny og Else Pedersen 1962 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1997900
Ca. 1956 Agner og Fanny med datteren Else. Lokalhistorisk Arkiv B3394
Rosenfryd Svarlesvad Lokalhistorisk Arkiv B4849

1910-1925 Danmark

Karl Danmark og Ane Marie Andersen blev gift i 1906.

I 1925 bytter de gård med Ane Maries søster, der er blevet enke på Kærvej 50.

1925-1973 Pedersen

Herefter består familien af enke Larsine Mathilde Pedersen med børnene Karen, Agner, Martin og Karl Børge.

Desuden aftægtskone Karen og aftægtsmand Jens Peter Andersen fra Kærvej 50.

Agner blev gift med husassistent Fanny Kristine Volante Pedersen i 1947 mor til Else Pedersen.

I 1973 køber Agner og Fanny Pedersen Renden 1.

Tjenestefolk mv.

  • 1921 medhjælper Ejner Martinus Pedersen Zaar (1906)
  • 1925 tjenestekarl Kristian Seneca Thomsen (1904 /1911 /1916 /1925)

Kommenter 01.06.2024

Folketællinger

1911 1916 1921 1925 1930 1940

Ejere matr. 14f 10c

Realregister Realregister Tingbog

Møgelholtvej