Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandPejtervej

 

Hjelmvedgård Danmarksminde Pejtervej 28

Ejendommen er udstykket fra matr. 28 Bakkegaardsvej 5 i Veddum by.

På matrikelkortet der gjalt til 1866 stod Niels Madsen Bak som bruger af matr. 28a.

Den nuværende gård er opført i 1877.

I 1968 indrettede tømrermester Leif Eriksen snedkerværksted. I 2005 startede tømrerfirmaet Drømmehuse Aps på adressen. Firmaet er siden flyttet til Hadsund.

1 / 4
1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=TTFFXD
2 / 4
Pejtervej 28
1972 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2029591
3 / 4
Hos Martin Jensen 1946 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300038
4 / 4
1922 Lokalhistorisk B2248

1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=TTFFXD
Tømrermester Leif Eriksen 1972 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2029591
I 1940 boede gårdejer Martin Jensen (1913) og Kirsten Aase Jensen f. Laursen (1919) her med datteren Inge Lise Jensen (1939) og medhjælper Ole Ibsen Sørensen (1925).
Sylvest Jensen Luftfoto 1946 i barnevognen må det være Jette Jensen (1946); Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300038
1922 Lokalhistorisk B2248. Mon ikke det er Niels Danmark. I 1921 bestod familien af Niels Danmark født 1873 Husfader, Louise Danmark 1875 Husmoder, Niels Melgaard 1900 Tyende og Jørgen Sauer 1905 Tyende

Ejerne har bla. været:

1851-1865 Jens Sørensen

I 1850 var Jens Sørensen blevet gift med enken Karen Jensen på Bakkegaardsvej 5. I 1860 er familien flyttet til Veddum udflyttere.

Jens dør i 1865 og Mads overtager gården. Karen bliver gift med Anders Sørensen på deres gamle gård. Jens overtager gården efter Mads og tager navnet Danmark.

1865-1874 Mads Nielsen

1874-1910 Jens Nielsen Danmark

Jens Nielsen (Danmark) og Mariane Nielsen blev gift i 1871 og fik 12 børn, hvoraf 10 levede i 1901:

  1. Karen Marie blev gift 1903 Niels Kristensen.
  2. Niels Peter blev gift med tjenestepige Karen Marie Jensen i Fruerlund. Som hr. og fru Danmark flytter de først til Graverhusene og siden til Landkærsminde i Rønholt.
  3. Niels Jensen blev snedker og gift 1900 med Lovise Karoline Pedersen. De overtog Hjelmvedgård
  4. Jens Martinus omkom 30 år gammel ved ulykke med løbske heste
  5. Karl blev gift 1906 med Ane Marie Andersen og flyttede til Møgelholt
  6. Anthon blev gift med Jensine Petersen Støvring og gårdejer på Mosebakgaard
  7. Mette Marie Jensen fik en datter og blev gift i 1905 med Gregers Christensen. De udvandrede med tre børn til USA i 1910.
  8. Ane Kirstine blev kun 5 år
  9. Grethe Mathilde flyttede med sin mor til Veddum Hovedgade 17.
  10. Jensine Marie flyttede med sin mor Veddum Hovedgade 17 og blev siden gift.

1910-1936 Niels Danmark

Niels giftede sig i 1900 med Lovise Karoline Pedersen og overtog gården. Som enkemand flytter han til aftægtshuset Mathildesminde på Hovedgaden 17.

1936-1940 Jens Skibsted

Jens Nikolai Mou Skibsted og Mary Jensine Mortensen blev viet i Aalborg 1936. I 1944 har de adresse i Aalborg.

1940 - Jensen

I 1936 gifter tjenestekarl Martin Jensen sig med Kirsten Aase Laursen. De får pigerne Inge Lise Jensen (1939) og Jette Jensen (1946). I 1940 har de overtaget Hjelmvedgård.

Tømrerfirma

I 1968 indrettede tømrermester Leif Eriksen snedkerværksted. I 2005 startede tømrerfirmaet Drømmehuse Aps på adressen. Firmaet er siden flyttet til Hadsund.

Tjenestefolk mv.

 

Kommenter 13.07.2024

Folketællinger

1860 1870 1880 1890 1901 1901 1906 1911 1916 1921 1925 1930 1940
 

Pejtervej