Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandRønholtvej

 

Rønholthus, Rønholtvej 13

Jorden til Rønholthus er solgt fra Rønholtgård i 1853.

I 1890 byggede snedker Jens Olesen det nuværende boelsted i Rønholt.

Jorden er solgt fra og udhusene er fjernet i 1970'erne.

Ejerne har bl.a. været:

1 / 4
1/5 2017 https://skraafoto.dataforsyningen.dk/?orientation=north&center=572366.69%2C6293703.09
2 / 4
Lokalhistorisk B3701
3 / 4
Lokalhistorisk B149
4 / 4
Rønholtvej 13
1957 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2240453

1/5 2017 https://skraafoto.dataforsyningen.dk
Lokalhistorisk B3701
Lokalhistorisk B149
Rønholtvej 13
1957 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2240453

1853-1854 Jensen

Ole Jensen købte ejendommen i 1853 men døde i samme år 42 år gammel.

Hans kone Inger Marie giftede sig samme år de Anders Andersen, som dermed overtog ejendommen.

1854-1884 Andersen

Anders Andersen kaldet Speitzer efter sin far, blev gift med enken Inger Marie og overtog dermed gården. Deres børn Ole og Dorthe var to af de 15 børn, der døde af skarlagensfeber i vinteren 1858-1859.

1884-1916 Olesen Degn

Sønnen snedker Jens kom hjem og overtog ejendommen sammen med Maren. De havde boet på Bystævnet og havde børnene Oline og Marinus samt plejedatteren Johanne.

I 1905 tilføjede Olsen Degn til navnet.

Oline blev gift med Ole Olsen i Vandkæret. De fik en gård på Kærvej 10.

I 1910 blev Marinus gift med Kristine Jensen, de overtog gården, mens Jens og Maren var på aftægt. I 1920 fik Marinus og Jensine sønnen Ingemann.

1916- Olesen Degn

Tjenestefolk mv.

 

Kommenter 27.06.2024

Folketælling

1860 1890 1901 1906 1916 1921 1925 1930 1940

Ejere matr. 15b

Realregister Tingbog

Rønholtvej