Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandPejtervej

 

Pejtervej 35

Her har ligget et landbrug Hjelmvedhus. Der er udstykket en parcel til et hus og jorden er lagt under Hjelmvejgaard.

Huset er opført i 1949 af Niels Nielsen, der ejedede huset fra 1948 til 1984.

Før det lå her et bindingsværkshus.

1 / 3
1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=TTFFXD
2 / 3
Pejtervej 35
1948 - 1952 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1635209
3 / 3
Med bil i indkørslen før 1925 Lokalhistorisk B5626

1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=TTFFXD
Pejtervej 35
1948 - 1952 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1635209
Hjelmvedhus med bil i indkørslen før 1940. I 1940 boede jordmor Konstance Hagbardine Emanuella Andersen (født 1894) og husmand Karl Anton Andersen (1891) her.
 Lokalhistorisk B5626

Lejerne / Ejerne har været

Familier

1873-1890 Anders Sørensen

Anders Sørensen fra Lille Mosegård blev gift med Marianne Andersen fra Hovedgaden 9.

De boede først som tjenestefolk hos Anderses bror på Lille Mosegård. I 1846 lejede de Pejtervej 35 for 300 år. I 1873 købte de ejendommen. De fik en søn Anders, der døde 18 år gammel i 1862.

Mariane døde 41 år gammel i 1861. Herefter giftede Anders sig med Ane Jørgensen fra Frandsensminde.

Anders og Ane fik en datter Mariane, der blev gift og overtog huset i 1890, da Anders døde.

1890-1896 Anders Jørgensen

Anders fra Vesterholt i Tornskær blev gift i 1889 med husets datter Mariane Andersen i 1889.

Anders og Mariane havde huset til 1896, hvor de lavede et mageskifte med gårdejer Anders Kaptain.

1896-1900 Anders Nielsen (Kaptain)

Anders Kaptain var blevet enkemand i 1890. Han lavede mageskifte med sin gård og huset her i 1896. I 1898 giftede han sig i Solbjerg med Mariane Gregersen, hvor han flyttede op.

1900-1901 Jens Peter Rasmussen

Jens Peter Rasmussen fra Helberskov flyttede til Veddum i 1889. Samme år blev han gift med Ane Marie Rasmussen. De boede til leje til Jens købte Landkær i 1895. I 1900 købte han Pejtervej 35 og i 1901 Rønholtvej 12, hvor de blev boende til de blev gamle og døde i en alder af hhv. 82 og 69 år.

1901 - 1921 Christiansen

Mads og Hanne kom fra Rødehuse i Vive sogn med deres nyfødte søn Anders Peter. De drev landbrug på ejendommen i 20 år, hvorefter Mads og Hanne flyttede til Skelund by som partikuliere.

1930 - 1940 Pors

Da fattiggårdsbestyrer i Glerup Anton Karl Andersen giftede sig med Constantia Hagbardine Imanuela Laursen Pors flyttede de her til sammen med hendes forældre Christiane og Niels.

I 1940 er Anton husmand, Constantia jordemor og Christiane enke. Anton og Constantia flytter siden til boelstedet Ørnshøj i Hadsund.

Læs mere om familien Pors.

 

Kommenter 22.07.2024

Folketælling

1850 1860 1870 1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921 1940 1940

Ejere

Realregister matr. 21f Tingbog matr. 21f 21y

Pejtervej