Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandKorupvej

 

Porsmosegård, Korupvej 28, Vorn

Stuehuset er opført i Tornskær 1875. Ejendommen har tilhørt familien Gade gennem mindst fem generationser siden det første matrikelkort blev lavet i 1814 (blot med stedfaren Søren Laursen som undtagelse 1835 - 1859).

1 / 7
Skråfoto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet juni 2021. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=570038.79%2C6291739.76
2 / 7
1989 Ariel / Dansk Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2095829
3 / 7
Hos Konrad Gade 1955 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1882039
4 / 7
Hos Konrad Gade 1946 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300089
5 / 7
1945 Lokalhistorisk
6 / 7
Hos gårdejer Christen Gade (1866)
1929 Lokalhistorisk
7 / 7
Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Sognekort Skelund sogn Gyldig : 1816 - 1866. Unikt Kortnavn: Skelund sogn sok_06410a 1816 (ca). Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

Skråfoto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet juni 2021. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=570038.79%2C6291739.76
1989 Ariel / Dansk Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2095829
Hos Konrad Gade 1955 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1882039
Hos Konrad Gade 1946 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300089
1945 Lokalhistorisk
Hos gårdejer Christen Gade (1866) 1929 Lokalhistorisk
Matr. 36 på Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Sognekort Skelund sogn Gyldig : 1816 - 1866. Unikt Kortnavn: Skelund sogn sok_06410a 1816 (ca). Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

Kulturarv

I 1988 blev en boplads fra romersk jernalder gravet ud her.

I 1961 blev en stensat grav fra ældre romertid gravet ud på modsatte side af vejen. Den indeholdt 5 lerkar, se Kulturarvsstyrelsen, Fund og Fortidsminder 120409-8

Ejerne og brugere har bla. været:

Familier

1787-1801 Christen Christensen

Christen var gift med Anne Sørensdatter. De havde fire børn samt hans mor på aftægt.

Datteren Anne blev gift med gårdmand Tonnis Jensen Hyltvej 15. Sønnen Søren blev selvejergårdmand på (Lille) Mosegård, Christen (1796) overtog gården efter sine forældre.

 • bonde og gårdbeboer Christen Christensen (1755 /1787 /1801)
 • hans kone Anne Sørensdatter (1754 /1787 /1801)
 • barn Christen Christensen (1785 /1787)
 • barn Søren Christensen (1789 /1801 /1814 /1834)
 • barn Anne Christens Datter (1792 /1801 /1821 /1822)
 • barn Christen Christensen (1796 /nedenfor)
 • mandens mor Anne Sørensdatter (1711 /1787 /1801)

-1833 Christen Christensen Gade og 1833-1835 Maren Mortensdatter

På matrikelkortet fra 1814 stod Christen Christensen Gade som den første bruger. Han var selvejergårdmand og døde i Vorn 39 år gammel i 1833.

Gårdmandsenke Maren Mortensdatter giftede sig med tjenestekarlen Søren Laursen i 1835. Hun havde fire børn.

1835-1859 Søren Laursen Østergaard

Søren Laursen fra Østergaard, var tjenestekarl og overtog gården ved at gifte sig med gårdmandsenke Maren Mortensdatter. Søren blev dog kun 46 3/4 år og Maren blev enke for anden gang.

Datter Christiane blev gift med tjenestekarl Christen Hansen, de fik en søn og blev husfæstere i Veddum.

Efter Marens død blev datteren Maren Christensdatter gift med tømrer Christen Andersen. De blev boende på ejendommen, som nu tilhørte hendes halvbror.

1859-1901 Christen Christensen (Gade)

Maren Mortensens søn med Christen Gade hed også Christen. Han overtog gården efter sin stedfar.

Den ældste søn hed Christen og kom til at overtage gården. Desuden fik de to sønner, de kaldte Anders. Den første døde 1½ år gammel. Den anden udvandrede til USA, da han var 20 år i 1892.

Sønnen Søren blev gift i Als og datteren Marie blev husmor på Lillemosegård.

1901 - 1949 Christensen Gade

I 1905 blev Christen Christensen gift med Mariane Jensen. Fra 1905 tog de familienavnet Gade. De fik børnene Konrad og Mary. Mary blev gift med gift med bagermester Aage Levisen.

1944 - Gade

Gårdejer Konrad Gade blev gift med Ellen i 1944. De fik sønnen Kristen Bendixen Gade (1945), som overtog gården i 1969.

Tjenestefolk mv.

 

Kommenter 17.07.2024

Folketælling

1787 1801 1834 1840 1845 1850 1860 1870 1880 1890 1901 1901 1906 1911 1916 1921 1925 1930 1940

Ejere

Realregister 36 Tingbog 36a

Korupvej