Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenVeddum Hovedgade

 

Mathildesminde Veddum Hovedgade 17

Huset er bygget i 1905 som aftægtshus til Hjelmvedgård.

Da gårdejer Jens Nielsen Danmark døde i 1906 flyttede enken Mariane Danmark f. Nielsen ind.

Mariane solgte huset til sin datter Mathilde i 1910, som havde det til sin død i 1973.

Ejerne har bl.a. været:

  • Christen Pedersen kaldet Skrædder - 1904
  • Jens Nielsen kaldet Danmark 1904 -
  • Mariane f. Nielsen - 1910
  • husejer Grethe Mathilde Danmark f. Jensen (1885 - 1973) 1910 - 1973
1 / 5
Skråfoto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet maj 2021. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=571756.45%2C6292943.09&item=2021_81_06_2_0012_00002069
2 / 5
1946 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300009

Skråfoto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet maj 2021. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=571756.45%2C6292943.09&item=2021_81_06_2_0012_00002069
I 1940 boede Grete Mathilde Danmark (født 1885) her med sin bror Niels Danmark (1873), der tidligere havde Hjelmvedgård.<br>
1946 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300009

Danmark

Da gårdejer Jens Nielsen Danmark døde i 1906 flyttede enken Mariane ind med de to yngste børn Grethe Mathilde og Jensine Marie.

Mathilde overtog huset i 1910. Jensine blev gift i 1912.

I 1940 er enkemand Niels Danmark flyttet ind.

 

Kommenter 06.07.2024

Folketællinger

1911 1921 1930 1940

Ejere matr. 25k

Skøde og panteprotokol Tingbog

Veddum Hovedgade