Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenVeddum Hovedgade

 

Veddum Hovedgade 20

Her lå oprindeligt Mølbakgård.

Som alle gårdene i Veddum på den tid, lå den indeklemt i byen og derfor blev den og mange gårde udflyttet på dele af den jord de ejede, således også Søren Sørensen Bondes gård, der blev til ”MØLBAKGÅRD” på Pejtervej 20.

Dele af den originale gård er stadig bevaret, bl.a. dele af stuehuset (garagen til Hovedgaden 20 – ca. 6 m. bindingsværk.)

Samt det lille hus, hvor der var bryggers. Her var 2 gruekedler – én til ølbrygning og én til storvask – bryggerkar og vaskekar, samt én stor bageovn; det nuværende Bakkegyden 1.

I en periode var der et bageri på ejendommen.

Det nye hus blev opført 1913. Her har været telefoncentral fra 1916 - 1963.

Niels Christensen Uhrenholt ejede huset til 1933, hvor han solgte det til sin datter Anna Mary Uhrenholt, som havde det til 1978.

1 / 7
Foto: Erik Velling 2008
2 / 7
Baghuset Foto: Erik Velling 2008
3 / 7
1970 Veddum Central Lokalhistorisk B5469
4 / 7
1946 Veddum Central Lokalhistorisk B1964
5 / 6
Dilettant.
6 / 7
Lene Kirstine og Jørgen Laursen (Pors Jørgen) boede her i 1881 til 1913. 1911 Lokalhistorisk B549
7 / 7
Matr. 24 opdelt på 24a, b, c og d. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052) Gyldig : 1866 - 1896 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023

Foto: Erik Velling 2008
Baghuset Foto: Erik Velling 2008
1970 Veddum Central Lokalhistorisk B5469
1946 Veddum Central Lokalhistorisk B1964
Anna spillede dilettant. Her i den lille hornblæser.
Lene Kirstine og Jørgen Laursen (Pors Jørgen) boede her i 1881 til 1913. 1911 Lokalhistorisk B549
Matr. 24 opdelt på 24a, b, c og d. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052) Gyldig : 1866 - 1896 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

Ejerne har bl.a. været:

Familier

1787-1816 Søren Sørensen

Mere om slægten Sørensen Bonde.

På matrikelkortet 1814-1866 står Søren Sørensen Bunde ved matr. 24a. I folketællingerne fra 1887 og 1801 blot Søren Sørensen.

1816-1842 Søren Sørensen

Sønnen Søren Sørensen overtog gården da hans fra døde i 1842. Han var gift med Kirsten Bertelsdatter fra Sadelmagervej 1.

De får tre børn, Søren overtager gården, Bertel var tjenestekarl og Maren bliver husmor på Bakkegården.

1842-1880 Søren Sørensen

Søren blev gift med Mette, de fik børnene Søren, Kirstine og Kirsten Marie, Kirsten Marie blev dog kun 2½ år. Søren flyttede gården ud til Mølbakgård.

1882-1913 Jørgen Laursen

Forhenværende skrædder Jørgen Laursen (Pors Jørgen) og Stine boede her i 1881 til 1913. Tilnavnet kommer nok fra deres fortid i Graverhusene / Porsgården. Jørgen og Stine blev gift i 1859. I 1901 var der 4 ud af deres 9 børn, der levede heraf Kirstine Uhrenholt f. Laursen og Niels Laurits Laursen Pors (1860 - 1931)

I 1890 bor Niels' søn Jørgen hos bedsteforældrene. Han rejser siden til USA.

Familiens plejesøn Søren Kristian Sørensen blev konfirmeret i 1890, han udvandrede til USA i 1891.

Læs mere om familien Pors.

1877 - 1922 Bager Sørensen

Bagermester Sørensen og hans familie boede på samme ejendom. Hans kone Marie Kirstine døde i 1882 38 år gammel kort efter en fødsel. Barnet døde 2 uger efter moren. I 1901 var der to af deres 9 børn, der levede.

1913-1933 Niels Christensen Uhrenholt og 1933-1978 Anna Mary Christensen Uhrenholt

Familien Uhrenholt var værtspar i Veddum Sal fra 1902 til 1914, hvorefter de flyttede til centralen. Niels Uhrenholt var skomagermester. Den første centralbestyrer var Kirstine Uhrenholt, hun afløstes af datteren Anne Uhrenholt i 1933.

I 1943 blev Anne gift med med enkemand og gårdejer Peter Jensen, som flyttede ind hos hende. De døde på plejehjem i Hadsund i 1981 og 1983.

Niels og Stine havde desuden børnene Søren der blev lærer på Sjælland, Karoline og Lonemand, der tog til Amerika.

Læs mere om familien Uhrenholt.

Tjenestefolk mv.

 

Kommenter 13.07.2024

Folketælling

1787 1801 1834 1840 1845 1850 1860 1870 1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921 1930 1940

Ejere

Realregister 24 Realregister 24d Tingbog 24i  

Veddum Hovedgade