Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandKærvej

 

Kærgården Kærvej 49

Stuehuset er opført i 1917.

I 1971 blev staldene genopført efter brand. Aage Kragh Jensen købte gården i 1973. Fjerkræstald er tilføjet i 2011.

1 / 6
2007
2 / 6
Ariel/Dansk Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2095820
3 / 6
1946 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300025
4 / 6
Ca. 1920
5 / 6
Ca. 1916
6 / 6
1911

2007
1989 Ariel/Dansk Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2095820
Hos Knud Andersen 1946 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300025
Ca. 1920 Lokalhistorisk B5163. I 1921 bestod framilien af boelsmand Christen Jensen Kusk (1883 - 1959) og Bothilde Jensen Kusk f. Als (1890 - 1979) med børnene Villum Jensen Kusk (1910), Søren Jensen Kusk (1912), Gunnar Jensen Kusk (1914), Kristian Kusk (1917), Peter Kusk (1920) samt tyende Andersine Jørgensen (1898) og på aftægt Peter Laursen (1855) og Christine Laursen (1854).
Ca. 1916 Lokalhistorisk B2806. I 1916 bestod familien af Boelsmand Christen Jensen Kusk (1883 - 1959) og Bothilde Jensen Kusk (1890 - 1979) med børnene Villum Jensen Kusk (1910), Søren Jensen Kusk (1912), Gunnar Jensen Kusk (1914) samt tyende Anna Christensen (1899) og Jens Frost (1900) og militær Holm Jensen (1879).
1911 Lokalhistorisk B7488 B5623. I 1911 bestod familien af Boelsmand Christen Jensen Kusk (1883 - 1959) og Bothilde Kusk (1890 - 1979) med sønnen Villum Kusk (1910) og tjenestepigen Kristine Jensen (1891).

Ejerne har bl.a. været

 • Søren Jensen - 1911
 • Christen Jensen Kudsk 1911 - 1924
 • Ingemann Pedersen 1924 -
 • Aage Kragh Jensen 1973 -
 • Familier

  1911-1924 Christen Jensen Kudsk

  Søren Jensen solgte ejendommen til sin søn Christen.

  Bothilde Als blev i 1910 gift med Christen Kusk. De boende en årrække på Kærgaard til de i 1923 overtog Mølsiggaard.

  1924- Ingemann Pedersen

  I 1925 - 30 drev Ingemand Pedersen og husbetyrerinde Agnes Kristence Larsen gården. De havde Christine og Jens Peter Laursen på aftægt.

  Efter 1940 Ibsen Knudsen

  I 1940 bestod familien af gårdejer Erik Ibsen Knudsen og Else Johanne Henriette Knudsen f. Kjeldsen med datteren Hennie og siden fik de sønnen Kaare.

  Tjenestefolk mv.

   

  Kommenter 30.06.2024

  Folketælling

  1911 1916 1921 1925 1930 1940

  Ejere

  Realregister 20f, 34t, 30i Tingbog 20f

  Kærvej