Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandKærvej

 

Kærvej 92 Thomasminde

Thomasminde er i 2020 et økologisk kvægbrug med ca. 200 køer med opdræt.

I 1907 fik Thomas Jensen bygget nye huse.

1 / 4
Skråfoto 1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=BSVJTF
2 / 4
Kærvej 92
1989 Ariel/Dansk Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2095853
3 / 4
Hos Chr. Sørensen 1962 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1997853
4 / 4
Thomasminde 1946 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300018

Skråfoto 1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=BSVJTF
Hos Axel og Linda Kaptian 1989 Ariel/Dansk Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2095853
Hos Chr. Sørensen 1962 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1997853
Hos Niels og Anna Melgaard 1946 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300018

Ejerne har bl.a. været:

Familier

1888-1926 Thomas Jensen

Familien bestod af landmand Thomas fra Bakkegården og Maria Christiane fra Åkærgård i Tornskær. De fik 4 børn hvor af 2 levede i 1910. Desuden havde de barnebarnet Martin Jensen (1913). Thomas, Maria og Jens flyttede til Hovedgaden 16 mellem 1925 og 1930.

1926-1930 Niels Peter Sloth

Niels Peter og Maren Sloth havde gården 4 år inden de flyttede til Bakkegaardsvej 13 og overlod gården til sønnen Kristian. Hans bror Axel flyttede til Møgelholtvej 9.

1930- Kristian Sloth

Kristian Sloth kom fra Als by. Kristian og Signe blev gift i 1929. I 1946 overtog de slagterforretningen på Veddum Hovedgade 23.

1946 Melgaard

I 1946 boede Anna Marie og Niels Melgaard her i følge luftfotograf Sylvest Jensen. De havde sønnen Børge, som var født i Skelund.

Niels var født i Mou, men havde tjent i Skelund. Anna kom fra Vejgaard. De er begravet i Skelund.

-1963 Kristian Sørensen

I 1962 var ejeren Kristian Sørensen iflg. Sylvest Jensen. Det var også Kristian Sørensen, der solgte gården i 1963

1963-1997 Axel Kaptain

I 1963 overtog Aksel og Linda ”Thomasminde”. Dengang var der 8 køer, 26 søer og 50 høns.

I 1971 blev hønsene sat ud til fordel for en større kostald og i 1997 solgte de gården til Ernst Hørlück. Han havde 100 sortbrogede, økologiske malkekøer og 105 ha jord.

Tjenestefolk mv.

 

Kommenter 21.07.2024

Folketælling

1890 1901 1906 1911 1916 1925 1930

Ejere

Realregister 41b, 27e og 40b Tingbog 41b

Kærvej