Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandKærvej

 

Nørholt Kærvej 98

Stuehuset på Nørholt er fra 1827. Det har været en fæstegård udflyttet fra matr. 22 (Bakkegaardsvej 13).

Gården blev solgt på auktion efter gårdfæsterenke Ane Andersdatter døde i 1852.

Herefter blev Nørholt overdraget fra far til søn gennem 5 generationer Axelsen.

Anton Martinus Axelsen solgte gården til sin søstersøn Georg Kron Gülche i 1955. Arealet var da 28 tdr. land og en besætning på 10 køer, 7 søer, svin, traktor og en hest /1958.

1 / 8
2007
2 / 8
1989 Ariel / Dansk Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2095831
3 / 8
1962 Det må være Dagny og Georg Gülckes børn, der slår telt op i haven. Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1997881
4 / 8
Hos Georg Gülche 1955 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1879262
5 / 8
Hos M Akselsen 1946 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300023
6 / 8
1917 Lokalhistorisk B2231 og B6428. Det kunne måske være Thomas Axelsen med kone og datter
7 / 8
Nørholt. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Byopmåling Veddum. Gyldig : 1879 - 1929. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
8 / 8
Jordene til matr. 22. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

2007
1989 Ariel / Dansk Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2095831
1962 Det må være Dagny Gülcke med pigerne Maja (10 år) og Conny (4 år), der slår telt op i haven. Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1997881
Hos Georg Gülche 1955 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1879262
Hos M Akselsen 1946 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300023
1917 Lokalhistorisk B2231 og B6428. Det kunne måske være Thomas Axelsen med konen Ane Maria og datteren Petra
Nørholt. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Byopmåling Veddum. Gyldig : 1879 - 1929. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
På matr. 22b og c er skrevet: Anders Thommesen. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

På matrikelkort gældende 1814-1866 er skrevet Anders Thomsen på matriklerne 22b og 22c.

Gårdfæstere og ejere har været:

1827-1837 Jens Larsen Brakarl og Ane Andersdatter

Jens Larsen Brakarl og Ane Andersdatter blev gift i 1827, da gården blev bygget. Jens døde kort efter, 27 år gammel.

Ane levede af sin jordlod som husmandsenke. I 1837 giftede hun sig med Anders Thomsen, der havde fæstet Vestgyden 3.

Sønnen Lars bygger et husmandssted på matr. 22 b Møllerstien 8.

Sønnen Jens bliver tjenestekarl i Bælum Præstegård.

1837-1855 Anders Thomsen og Ane Andersdatter

Ane giftede sig igen, nu med Anders Thomsen, som dermed blev gårdmand. De fik tre børn, hvorefter han døde i 1848. Ane var igen gårdfæsterenke til hun døde i 1852. Gården blev solgt på auktion til Anders Axelsen og matr. 22b (Møllerstien 8) til sønnen Lars Jensen.

1856-1892 avlsbestyrer Axel Andersen og Ane Thomasen

Axel Andersen var søn af gårdens nye ejer Anders Axelsen (Hovedgaden 6). Ane Thomasen var bror til den tidligere gårdfæster Anders Thomsen.

De blev gift i 1856 og flyttede ind på gården som avlsbestyrere.

1892-1927 gårdejer Thomas Axelsen

I 1901 bestod familien af gårdejer Thomas og Ane Marie Axelsen med børnene Anton, Alfred, Petra og Martin samt på aftægt Axel og Ane Andersen.

1927-1955 Anton Martinus Axelsen

I 1927 overtog Anton Martinus Axelsen gården, som han i 1955 solgte til sin søstersøn Georg Kron Gülche (1926)

1955- Georg Kron Gülche

Tjenestefolk mv.

 • 1840: tjenestefolk Jens Hansen (1818 /1840)
 • 1840: tjenestefolk Baronette Christiansen (1820 /1840)
 • 1845: Tjenestefolk Hans Poulsen (1819 /1834 /1840 /1845 /1850 /1880)
 • 1845: Tjenestefolk Else Poulsen (1825 /1845 /1850 /1860 /1866 /1870 /1880 /1890 /1901 / - 1903 /1903)
 • 1850: tjenestefolk Niels Christensen (1827 /1850)
 • 1850: tjenestefolk Ane Cathrine Sørensen (1823 /1850)
 • 1901 tjenestetyende Karen Marie Hansen (1884 /1890 /1901 /1903)
 • 1906 Tjenestetyende Elsine Bolette Marie Hansen (1890 /1901 /1906 /1911)
 • 1916 militær Keld Chr. Kjeldsen (1882)
 • 1921 Elna Jakobsen (1907)
 • 1925 tjenestepige Christine Christensen Gade (1906)
 • 1930 Husbestyrerinde Kristine Hjorth Hansen (1907)
 • 1940: husbestyrerinde Kristine Marie Rasmussen (1896 /1940)
 • 1940: medhjælper Karl Erik Kristensen (1924 /1940)

 

Kommenter 22.07.2024

Folketælling

1834 1840 1845 1850 1860 1870 1880 1901 1906 1911 1916 1925 1921 1930 1940

Ejere matr. 22c

Realregister Tingbog

Kærvej