Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandMosevej

 

Mosehuset Mosevej 17

Mosehuset er fra 1875.

I 1917 solgte Carl Christensen og hustru Ane Kirstine født Rytter til Jens Christian Carl Alfred Emil Pedersen

Jens Pedersen boede i huset resten af livet til 1975.

1 / 5
1/5 2017 https://skraafoto.dataforsyningen.dk/?orientation=north&center=570198.53%2C6292698.11
2 / 5
Hos Jens Christian Carl Alfred Emil Pedersen 1972 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2029585
3 / 5
Hos Jens Pedersen 1948 - 1952 Kan det være Erik og Gert på gårdspladsen? Aalborg Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1635256
4 / 5
Lokalhistorisk B5151

1/5 2017 https://skraafoto.dataforsyningen.dk/?orientation=north&center=570198.53%2C6292698.11
Hos Jens Christian Carl Alfred Emil Pedersen 1972 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2029585
Hos Jens Pedersen 1948 - 1952 Kan det være Erik og Gert på gårdspladsen? Aalborg Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1635256
Lokalhistorisk B5151

1884 - 1901 Pedersen

Arbejdsmand Rasmus og Ane Marie kom fra Skibsted i 1884. De havde tre børn i 1890 Petrine født i Skibsted samt Bernhard og Rasmine født i Vandkæret. De to yngste udvandrede til USA. I 1911 var forældrene flyttet til Sadelmagervej 10.

1906 - 1913 Nielsen

Niels Peter og Christiane kom fra et boelsmandssted på Skelund mark. I 1902 havde de boet til leje i Veddum kær. I 1906 boede de i Mosehuset. De var på fattighjælp og daglejere.

Niels Peter døde i 1913. Som enke flyttede Christiane til Kæret med Martinus og barnebarnet Inga.

Datteren Ottilie blev gift med Nicolaj Konrad Nielsen fra Vorn. Mathilde fik en datter Inga, som kom i pleje hos sin mormor. Martinus blev gift med Mathilde Norup fra Veddum by.

1917 - 1975 Pedersen

Karl Emil og Henriette Pedersen kom fra Ø. Korup mark i 1913. De fik 9 børn, som dog ikke boede hjemme på en gang:

Kommenter 30.06.2024

Folketælling

1890 1901 1906 1911 1916 1921 1930 1925 1940

Tingbog

matr. 4g

Mosevej