Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenByenVeddum Hovedgade

 

Veddum Hovedgade 38

Anders Kræmer solgte matr. 34e til sin svigersøn Jens Bundgaard. I 1883 gik Jens og Kirstine på aftægt hos deres datter og svigersøn Søren og Inger Marie Korsgaard, som havde overtaget ejendommen.

Stuehuset er fra 1912. I 1916 blev solgt jord fra ved Flouen til Hovedgaden 46, i 1919 til den nye skole.

I 1967 blev huset udskildt og jorden solgt til Veddum Idrætsforening.

1 / 3
1/5 2017 https://skraafoto.dataforsyningen.dk/?orientation=north&center=571919.8%2C6292928.85%2C9.6&item=2023_81_06_2_0009_00000712&item2=2023_81_06_2_0009_00000712
2 / 3
Hos Mette Frederikke Jensen Dahl 1959 Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek https://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805221
3 / 3
Matr. 34e på Historiske kort (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052) Gyldig : 1866 - 1896. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur. Hus og nye skel efter Matrikelkortet. Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkortet, november 2023.

1/5 2017 https://skraafoto.dataforsyningen.dk
Nederst til venstre hos Mette Frederikke Jensen Dahl 1959 Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek https://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805221
Matr. 34e på Historiske kort (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052) Gyldig : 1866 - 1896. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur. Hus og nye skel efter Matrikelkortet. Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkortet, november 2023.

Ejendommen har bl.a. tilhørt:

1867-1883 Jens Jensen Bundgaard

Anders Kræmer solgte matr. 34e til sin svigersøn Jens Bundgaard. I 1883 gik Jens og Kirstine på aftægt hos deres datter og svigersøn Søren og Inger Marie Korsgaard, som havde overtaget ejendommen.

1883-1913 Søren Larsen (Korsgaard)

I 1890 boede husmand og træskomand Søren og Inger Marie Larsen her med sønnerne Jens Martinus og Karl Kristian.

Jens blev gift i 1903 og flyttede ud på Kærvej 26. I 1913 kom de tilbage og overtog ejendommen.

Karl Kristian kom på realskole på Bælum højskole i 1899.

I 1905 skiftede de Larsen ud med Korsgaard.

Som enke sælger Inger Marie ejendommen til sønnen Jens Martinus i 1913. Dog sælger hun jord fra til Hovedgaden 46 ved Flouen i 1916.

Inger Marie dør 85 år gammel i 1935 af lyskebrok

1913-1941 Jens Martinus Korsgaard

Sønnen Jens Martinus og Mathilde Korsgaard overtog ejendommen i 1913 efter at have haft landbrug på Kærvej 26 Jens solgte jord fra til skolen i 1919.

I 1940 ernærede enke Mathilde sig som torvehandlerske.

Tjenestefolk mv.

 

Kommenter 30.05.2024

Folketælling

1870 1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921 1925 1930 1940

Ejere

Realregister 34e Tingbog 2l 34e Tingbog 2ø

Veddum Hovedgade