Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenHyltvej

 

Hyltvej 5

Bag facaden gemmer sig et gammelt stuehus til en tidligere firelænget gård. Gården var fæstegård under Visborggård til 1860. Stuehuset er fra 1875 og udhusene fra 1900.

Fra 1917 indrettedes smedje, der senere udviklede sig til også at omfatte bilreparationer og bilsalg (Veddum Auto). I dag er det privat bolig.

Ejerne har bl.a. været:

Ida Madsen skriver i august 2013: Jeg er datter af smedemester Knud Jensen, .. min mor havde et porcelænsbrænderi, er der nogle billeder derfra.

1 / 9
Åbn billede
2 / 9
Veddum Auto 1993
3 / 9
Knud og Elses sølvbryllup 1969
4 / 9
1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805278
5 / 9
Smede tanker sin bil
6 / 9
Mon ikke det er Knud og Else, som blev gift i 1944?
7 / 9
Lokalhistorisk B4551
8 / 9
Lokalhistorisk foto: B4583
9 / 9
Gården og tilhørende marker. Nr. 49 er rettet til 64 og Lars Degn rettet til Christen Larsen. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Skråfoto 2019, hentet februar 2021. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/
Avisudklip fra 1993/94 Johannes Bogner Veddum Auto
1969. Lokalhistorisk B4540. Knud Jensens Smede og Maskinværksted og Elses porcelænsbrænderi
Smedemester J. K. Jensen & Søn 1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805278
1950. Smeden tanker sin bil. Lokalhistorisk B4627
Lokalhistorisk foto B4598. Det kunne være Knud og Else, der blev gift i 1944. I 1940 bestod familien af smedemester Janus Knudsen Jensen (født 1890) og Inger Katrine Jensen (1993 - 1951) samt sønnen smedesvend Knud Arne Fogedgaard Jensen (1916 - 1976)
1919. Lokalhistorisk foto: B4551 i 1921 bestod familien af smedemester Janus Jensen (1889),  Inger Jensen (1893 - 1950) og Knud Jensen (1916 - 1976)
Lokalhistorisk foto: B4583.
Gården og tilhørende marker. Nr. 49 er rettet til 64 og Lars Degn rettet til Christen Larsen. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

1787-1832 Laurs Christensen

matrikelkorten 1814-1866 kan man se gården og tilhørende marker. Nr. 49 er rettet til 64 og Lars Degn rettet til Christen Larsen.

Lars Degn var bonde og hjulmand. Han var gift med Bodil Jensdatter. De blev hhv. 84 og 74 år inden de døde i 1834 og 1832. Sønnen Jens Laursen blev gårdmand på Østgyden 6

Den yngste søn Christen overtog gården efter sine forældre.

Christens forældre boede hos dem i 1787.

1834-1860 Christen Laursen

Christen Laursen Degn var gårdfæster til 1860, hvor han overlod gården til sin svigersøn Peter Mikkelsen.

Christen døde 1868 82 år gammel. Mette var tjenestepige på Hovedgaden 20, da hun blev gift med Christen i 1832. Hun døde 72 år gammel i 1869.

Christen og Mette fik 4 børn. To døde som små (Bodil og Dorthe). Datteren Bodil (nr 2) blev gift med snedker Hans Peter Jeppsen i Veddum. Maren blev gift med Peter Mikkelsen.

1860-1911 Peter Mikkelsen

Peter Mikkelsen blev selvejerbonde, da han overtog sin svigerfars gård.

Peter blev enkemand i 1892, da Maren døde. De havde 9 børne, hvoraf 6 levede i 1901. I 1911 flyttede han til Hovedgaden 38. Sønnen Søren var gårdbestyrer fra 1906 og overtog gården i 1911.

1911-1917 Søren Peter Marinus Mikkelsen

Søren blev gift med Kristine fra Veddumgård i 1901.

Han overtog gården i 1911 og i 1917 solgte han den til en smedemester. Han købte Støvringgård i 1916.

1917- Janus Knudsen Jensen

I 1921 var her smedeforretning ved smedemester Janus og Inger Jensen med sønnen Knud.

Knud blev gift med Else i 1944 og overtog smedeforretningen efter sin far. Else indrettede porcelænsbrænderi.

Tjenestefolk mv.

 

Kommenter 23.07.2024

Folketællinger

1787 1801 1834 1840 1845 1850 1860 1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921 1925 1930 1940

Ejere matr. 49i, 64d

Realregister Tingbog

 

Hyltvej