Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenVeddum Hovedgade

 

Frandsensminde, Veddum Hovedgade 33

Ejendommen var fæstegård under Visborggård til 1889. Den sidste fæstebonde var Jørgen Christensen kaldt Frandsen. Han købte gården til selveje. I 1926 solgte han gården til sin plejedatters mand Niels Christian Velling, der havde den til 1985.

Stuehuset er fra i 1860.

Ejendommen har bl.a. tilhørt:

 • Godsejer på Visborggård Jacob Kjellerup - 1889
  • Huusmand, lever af sin Jordlod Jørgen Frantzen -
  • gårdfæster Christen Jørgensen (Frandsen)
 • Jørgen Christensen (Frandsen) 1889 - 1926
 • Niels Christian Velling 1926 - 1985

I Gammelt Nyt nr. 74 2023 har Grethe Velling Andersen skrevet om familien.

1 / 10
Veddum Hovedgade 33 set fra siloen på Nørgård, Veddum Hovedgade 6, umiddelbart før siloen blev taget ned.
2 / 10
Hos Chr. Velling 1972 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2029338
3 / 10
1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805227
4 / 10
Hos post Velling 1955 Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek https://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1770194
5 / 10
Lokalhistorisk B5319
6 / 10
Ca 1930 Lokalhistorisk B4653
7 / 10
1924 Lokalhistorisk B4651
8 / 10
Dilettant.
9 / 10
Lokalhistorisk B7883
10 / 10
Matr. 3. Jordbruger Jørgen Frandsen. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

Veddum Hovedgade 33 set fra siloen på Nørgård, Veddum Hovedgade 6, umiddelbart før siloen blev taget ned.
Hos Chr. Velling 1972 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2029338
1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805227
Hos post Velling 1955 Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek https://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1770194
Lokalhistorisk B5319. 10. oktober 1949 havde Niels Christian og Kristine Velling sølvbryllup.
Ca 1930 Lokalhistorisk B4653. I 1930 boende følgende på gården: Jørgen Christensen	Frandsen født 1859 Husfader Boelsmand, Karen Frandsen 1860 Husmoder, Niels Christian Velling 1904 Husfader Landmand og landpost, Kristine Vilhelmine Velling 1904 Husmoder, børnene Jørgen Frandsen Velling 1922, Kaj 1929, Karen Marie 1930, samt Mary Kirstine Arenth Vestergaard 1916 Tjenestepige
1924 Lokalhistorisk B4651. Jørgen og Karen Frandsen til højre. Det må være Kristine og Niels Christian Velling med Jørgen Frandsen Velling født 1922 til venstre
Kristine spillede dilettant. Her i 1916 Elverhøj
Lokalhistorisk B7883. Jørgen og Karen Frandsen
Matr. 3. Jordbruger Jørgen Frandsen. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

1814-1859 Jørgen Frantzen

Jørgen Frantzen var født i Dalbyneder og husfæster i Veddum, da han blev gift i 1814 med Johanne Sørensdatter fra Veddum Hovedgade 20. De fik tre børn.

Johanne døde 46 år gammel i 1824. Samme år blev Jørgen gift med Ane Pedersdatter fra Vorn. Hun døde året efter i barselsseng. De fik datteren Johanne.

Hans 3. kone Maren Christensen fra Skelund blev enke i 1859, da Jørgen døde 76 år gammel. Maren levede til hun var 71 år i 1867. De nåede at få seks børn.

1860-1888 Jørgensen

Christen Jørgensen (Frandsen) var gårdfæster i 1860 til han døde i 1888.

Det var hans søn, Jørgen Christensen (Frandsen), der købte gården til selveje i 1889.

1889-1926 Christensen (Frandsen)

På matrikelkorten gældende fra 1814-1866 er Jørgen Frandsen anført som jordbruger.

I 1890 boede gårdejer Jørgen Christensen Frandsen og Karen her med to børn og Jørgens mor. Datteren Christine døde 5 år gammel i 1893 af difteritis.

Den anden datter Mette blev gift med snedker Niels Jeppesen, som lavede værksted på ejendommen. De fik datteren Kristine Vilhelmine Jeppesen.

Mette dør 26 år gammel i 1907 og Kristine blev plejedatter.

I 1908 gifter Niels sig igen, nu med Anna Petrea Jensen Kusk fra Veddumgård. De flytter til Ø. Hurup.

1926-1985 Velling

I 1924 giftede Kristine sig med Niels Christian Velling efter at have fået sønnen Jørgen Frandsen Velling (1922). Jørgen blev siden gartner og gift i 1949 med Katrine Kjeldsen.

Siden fik de børnene Kaj, Karen Marie, Inge, Per, Grethe, Poul og Erik.

Tjenestefolk mv.

 

Kommenter 24.06.2024

Folketællinger mv.

1834 1840 1845 1850 1860 1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921 1925 1930 1940

Ejere matr. m03

Realregister Tingbog

Veddum Hovedgade