Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandKærvej

 

Tvedholm Kærvej 56

Landbrug fra 1887.

Jørgen Jørgensen overtog ejendommen efter sin far i 1913. I 1963 byggede Jørgen en aftægtsbolig på Hovedgaden 27.

Thomas Arnskov overtog gården i 1963.

1 / 6
Skråfoto 1/5 2017 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering hentet dec. 2018 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=HAGMVA
2 / 6
1989 Høst hos Poul og Mary Arnskov. Ariel/Dansk Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek. http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2095842
3 / 6
Tvedholm ca 1965 Lokalhistorisk B31
4 / 6
1946 mon ikke det er Jørgen Jørgensen, der står ved hestevognen. Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300028
5 / 6
Lokalhistorisk B25
6 / 6
Tvedholm ca. 1900

Skråfoto 1/5 2017 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering hentet dec. 2018 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=HAGMVA
1989 Høst hos Poul og Mary Arnskov. Ariel/Dansk Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek. http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2095842
Tvedholm ca 1965 Lokalhistorisk B31
1946 mon ikke det er Jørgen Jørgensen, der står ved hestevognen. Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300028
Lokalhistorisk B25
Ca. 1900 Lokalhistorisk B24. I 1901 bestod familien af Søren og Maren Jørgensen, 6 børn og et tjenestetyende.

1887 - 1963 Jørgensen

Søren og Maren blev gift i 1885. De fik 7 børn. Sørens lig blev fundet i Haslevgaarde Mølleå, da han var 56 år. Som enke flyttede Maren med Alfred og Andersine til Kærvej 7 og siden til tårnhuset (hovedgaden 47). De sidste år tilbragte hun dog som aftægtskone tilbage på gården.

Jørgen overtog ejendommen fra 1913 og blev gift med Thora fra Lillevorde i 1916. De fik 8 børn. I 1963 blev Jørgen enkemand. Han byggede en aftægtsbolig på Hovedgaden 27.

1963 - Arnskov

Mary var husbestyrerinde i St. Brøndum i 1954, her blev hun gift med gårdejer Thomas Arnskov af Terndrup. De overtog gården i 1963.

Tjenestefolk mv.

  • 1901: Tjenestetyende Lars Kristian Sørensen (1883 /1897 /1901)
  • 1916: tyende Elna Knudsen (1901 /1916)
  • 1916: tyende Aage Mortensen (1899 /1913 /1916 /1921)
  • 1916: millitær Jens Chr. Marinus Sørensen (1883)
  • 1921: tyende Agnes Kristence Larsen (1900 /1921 /1925 /1930 /1940 /1961 - 1983 /1983)
  • 1921: tyende Thyge Hansen Knudsen (1905 /1921)
  • 1925: tjenestekarl Ejner Overgaard Dam (1907 /1925)
  • 1925: tjenestepige Mary Kirstine Madsen (1909 /1925)

 

Kommenter 20.07.2024

Folketælling

1901 1906 1911 1916 1921 1930

Tingbog

matr. 15e

Kærvej