Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenByenBakkegaardsvej

 

Bakkegaardsvej 3a

Foran Lille Bakkegaard har ligget et hus på matr. 29f. I 1911 blev det fjernet og lagt under Lille Bakkegaard.

Ejerne har været:

1 / 2
Kort 1799
2 / 2
Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Byopmåling Veddum. Gyldig : 1879 - 1929. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

Lille Bakkegaard 1799
Venstre: Huset på Byopmåling Veddum. Gyldig : 1879 - 1929. 
Højre nederst matr. 28f. Historiske kort (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052) 
Gyldig : 1866 - 1896. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

1819-1866 Anders Axelsen

Anders Axelsen var født på Hovedgaden 6 som den ældste af to brødre med samme navn. Den yngste bror overtog Lille Bakkegård, mens den ældste fik en parcel af gården, hvor han var tømmermand og husmand.

Anders blev gift med Kirsen Jensdatter fra Sadelmagervej 7. De fik en søn Christen, som siden overtog huset.

1866-1877 Christen Andersen

Christen blev gift med Dorte Jensdatter fra Østgyden 6.

De gik på aftægt hos sønnen Anders, som blev gift i 1877.

Datteren Kirsten blev gift med Christian Bonde i Rønholt.

Datteren Maren blev kun 27 år.

1877-1896 Anders Christensen

Anders blev gift med Kirstine Jørgensen fra Hyltvej 1. De havde en datter Jørgine fra 1877. I 1882 fik de sønnen Karl, som kun blev ½ år og i 1883 Jens Kristian som blev 7 uger.

I 1884 køber de Løvegården?.

1896-1909 Niels Laurits Laursen

I februar 1884 fik bager Niels Laurits Laursen i Øster Mølle i Svenstrup og Kristiane Nielsen, som er hos forældrene i Vandkæret, en søn Jørgen.

Niels var bagersvend i Veddum, da de blev gift i december. I 1890 boede de på Bakkegaardsvej, mens Jørgen bor hos bedsteforældrene.

Bagersvend i Veddum Niels Laurits Laursen blev gift med Christiane i Vandkæret i 1884. I 1890 boede til leje her og i 1896 købte de huset.

Familien Laursen tog efternavnet Pors.

Niels Chr., Jørgen Chr., Mads Chr. og Valborg udvandrede til Amerika.

I 1911 var famlien flyttet over vejen til Bakkegaardsvej 2.

Tjenestefolk mv.

 • 1880: Tjenestepige Line Marie Jensen (1866 /1880)
 •  

  Kommenter 10.07.2024

  Folketælling

  1834 1840 1845 1850 1860 1870 1880 1890 1906

  Ejere matr. 29f

  Skøde og panteprotokol

  Bakkegaardsvej