Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandKorupvej

 

Håndvad Korupvej 75

Haanvad var vadested på skelgrøften mellem Skelund og Veddum. Gården er en gammel slægtsgård, Eskild Andersen var husmand og levede af sin jordlod til han i 1834 overlod husmandsstedet til sin datter og svigersøn.

De nuværende bygninger på gården Håndvad er opført år 1900. Dengang tilhørte den gårdejer Søren Jensen Østergaard.

I 1917 overtog svigersønnen Ludvig Glargaard (gift med Kristine).

Da Ludvig døde 44 år gammel overtog Kristine gården. I 1959 overdrog hun den til sønnen Vagner. Siden 1995 har det været Niels Jørgen Glargaard, der har gården.

1 / 6
2007
2 / 6
Hos Kristine Glargaard 1955 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1770273
3 / 6
Korupvej 75
1948-1952 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1635185
4 / 6
1894 Lokalhistorisk B5563
5 / 6
Haanvad var vadestedet mellem Skelund og Veddum
6 / 6
47 Eskild Andersen, 47a Jens Sørensen. Korupvej og nuværende gård skitseret fra https://kort.matrikel.dk
Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

2007
Hos Kristine Glargaard 1955 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1770273
Hos Kristine Glargaard 1948-1952 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1635185
1894 Lokalhistorisk B5563
Haanvad var vadestedet mellem Skelund og Veddum. Dengang gik vejen ind forbi gården. Målebordsblad Skelum 1879(gst.dk)
47 Eskild Andersen, 47a Jens Sørensen. Korupvej og nuværende gård skitseret fra https://kort.matrikel.dk
Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

Ejere

 • husmand Eskild Andersen - 1834
 • husmand Jens Sørensen (Østergaard) 1834 - 1864
 • enke Ane Kirstine Eskildsen 1864 - 1877
 • gårdejer Søren Jensen 1877 - 1918
 • gårdejer Ludvig Glargaard 1918 - 1937
 • enke Kristene Glargaard 1937 - 1937
 • gårdejerske Andersine Christine Glargaard 1937 - 1959
 • gårdejer Vagner Glargaard 1959 - 1995
 • gårdejer Niels Jørgen Glargaard 1995 -

Familier

-1834 Eskild Andersen

I 1834 solgte Eskild Andersen sit husmandssted til svigersønnen Jens Sørensen.

Jens og hans kone Kirsten blev boende på aftægt. De blev hhv. 80 og 86 år.

1834-1864 Jens Sørensen (Østergaard) og 1864-1877 Ane Kirstine Eskildsen

Jens Østergaard var tjenestekarl i Haanvad, da han blev gift med Ane Kirstine Eskildsdatter. De fik ni børn inden Jens døde 38 år gammel i 1864.

Ane Kirstine ejede gården til sønnen Søren Østergaard overtog den i 1877.

1877-1918 Søren Jensen Østergaard

Søren Østergaard blev gift med Ane Andersen fra Tornskær i 1873, de fik en datter i 1876 og overtog gården i 1877.

Ane døde 40 år gammel i 1881. I 1883 gifter Søren sig med Mette Katrine Andersen fra Vorn.

Gårdejer Søren og Mette fik børnene Anton og Kristine. Anton tog til USA, men kom hjem og blev gift med Mine Marie i Skelund.

1918-1937 Ludvig Glargaard

I 1917 blev Kristine gift med Ludvig Glargaard fra Skelund og svigersønnen overtog gården. Nu var de Søren og Mette på aftægt samt Ludvig og Christine Glargaard med fem børn.

Tjenestefolk mv.

 • 1840: tjenestepige Dorethea Christensen (1819 /1840)
 • 1841: tjenestepige, brud Ane Marie Christensen (1818 /1841 /1845 /1850 /1860 /1870 /1873)
 • 1845: Tjenestepige Mariane Poulsen (1823 /1845)
 • 1850: tjenestepige Bodil Marie Laursdatter (1821 /1834 /1840 /1845 /1850 /1850 /1860 /1866)
 • 1880: Tjenestepige Martine Marie Markussen (1862 /1880)
 • 1906: tjenestetyende Lars (Mads?) Kristian Lindhardt Laursen (1890 /1901 /1905 /1906 /1909)
 • 1906: partikulier enkemand Anders Nielsen (1826 /1854 /1860 - 1882 /1860 /1870 /1880 /1890 /1901 /1906 /1906)
 • 1911: tjenestetyende Jens Andersen (1894 /1906 /1911 /1951 /1951)
 • 1916 soldat Andreas Abel Sørensen (1879)
 • 1916 tyende Otto Andersen (1878)
 • 1921 tyende Karl Sørensen (1906)
 • 1921 tyende Laura Pedersen (1906)
 • 1925 tjenestepige Elna Kirstine Otte (1909)

 

Kommenter 09.07.2024

Folketælling

1834 1840 1845 1850 1860 1870 1880 1890 1901 1906 1911 1921 1930 1940

Ejere

Realregister 47a Tingbog 47a 47f
 

Korupvej